Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski

Kontakt

Sprawy do załatwienia
Ogłoszenia i komunikaty
29.07
2021
Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku.
08.07
2021
Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
08.07
2021
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
08.07
2021
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
08.07
2021
Rozstrzygnięcie i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
06.07
2021
Rozstrzygnięciu konkursu grantowego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”
22.06
2021
Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
08.06
2021
Konkurs ofert na działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Oferty pracy w urzędzie

Aktualne oferty pracy w urzędzie znajdziesz w serwisie BIP.

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje na temat dostępności architektonicznej urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się dostępne są tutaj.

Aktualności