Gospodarka
Gospodarka FOT. ALEKSANDER OLSZAK

Pomorska gospodarka cechuje się stabilną pozycją w stosunku do innych województw (7. lokata pod względem PKB i 5. pod względem PKB per capita). Niemal połowa regionalnego PKB wytwarzana jest w Trójmieście, gdzie notuje się też najwyższy poziom PKB per capita. To tu znajduje się również większość inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego. Ich liczba plasuje województwo na 7. pozycji w Polsce.

Pomorska gospodarka zorientowana jest na usługi, wśród których istotną rolę odgrywa turystyka, ale też przemysł morski, branża petrochemiczna, drzewno-meblarska, budowlana i elektro-maszynowa. Do ważnych sektorów należą również: elektronika, logistyka, nowoczesne usługi dla biznesu, ICT, biotechnologia i chemia lekka oraz przetwórstwo rolno-spożywcze (w tym przetwórstwo rybne).

Samorząd województwa, we współpracy m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku i Agencją Rozwoju Pomorza, konsekwentnie realizuje Strategię Województwa Pomorskiego 2030, która zakłada, że za 10 lat Pomorze będzie cechować się odporną gospodarką, atrakcyjną dla rodzimych przedsiębiorców, inwestorów zewnętrznych oraz turystów, imigrantów, naukowców i studentów. Prowadzone inwestycje oraz wsparcie dla przedsiębiorców powodują, że region staje się miejscem czerpiącym z nowych trendów i technologii, wykorzystującym unikatowe atuty związane m.in. z nadmorskim położeniem, silnymi postawami przedsiębiorczych mieszkańców województwa oraz ich wszechstronnymi kwalifikacjami. Dynamicznie rozwijające się Pomorze zapewnia mieszkańcom województwa wysoką jakość pracy, liczne oferty czasu wolnego oraz dąży do pełnego zintegrowania gospodarki z globalnym systemem transportowym.

podmioty gospodarcze w województwie pomorskim pod koniec 2019 r.
307,3 tys.
małych i średnich przedsiębiorstw
PKB województwa pomorskiego w 2018 roku
124,6
mld zł
Ranking Innowacyjności Województw 2019
4
miejsce województwa pomorskiego
Profil gospodarczy
Profil gospodarczy

Pomorskie to jeden z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Strategiczne położenie, dostępność transportowa, obecność czołowych koncernów świata i koncentracja wykwalifikowanych kadr plasują region w czołówce najlepiej prosperujących miejsc na mapie Europy.

Czytaj więcej
Wsparcie dla biznesu
Wsparcie dla biznesu

Przedsiębiorcy z Pomorza mogą liczyć na szeroki wachlarz ofert wsparcia rozwoju ich biznesu ze strony samorządu województwa pomorskiego. Na Pomorzu prężnie działają instytucje otoczenia biznesu, oferujące zarówno początkującym, jak i wieloletnim przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie w postaci doradztwa, atrakcyjnych pożyczek, dotacji i dofinansowania projektów.

Czytaj więcej
Nowe pociągi
Nowe pociągi

Samorząd województwa kupił 9 nowoczesnych elektrycznych składów Impuls. Taborowa inwestycja kosztowała 221 mln zł i była dofinansowana ze środków unijnych. Składy są klimatyzowane i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Impulsy będą dojeżdżać do Kartuz i Kościerzyny.

Czytaj więcej
Infrastruktura transportowa
Infrastruktura transportowa

Transport pasażerski oraz towarowy jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. Sieć transportowa jest determinantą rozwoju gospodarczego każdego regionu. Brak możliwości dostarczenia surowców czy wywozu gotowych produktów, ale i pracowników, uniemożliwi funkcjonowanie każdego zakładu pracy.

Czytaj więcej
Gryf gospodarczy
Gryf gospodarczy

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest regionalną nagrodą przyznawaną nieprzerwanie od 2000 roku. Jej organizatorem jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
Zobacz także
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku z wyłączeniem POKL, RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020)
brak osobowości prawnej
Aktualności