Środowisko
Środowisko

Województwo pomorskie jest jednym z trzech polskich regionów położonych nad Bałtykiem (długość linii brzegowej wynosi 316 km). Charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, które wynikają ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz stopnia zachowania naturalności niektórych ekosystemów. Jeziora województwa pomorskiego tworzą skupiska o największej jeziorności w Polsce – znajduje się tu 10 dużych akwenów o powierzchni ponad 500 ha oraz około tysiąca mniejszych zbiorników wodnych. Przez województwo przepływa kilka dużych rzek, w tym m.in. Wisła, Wda, Brda, Wierzyca, Motława, Nogat, Łeba, Reda i Wieprza.

Lasy zajmują ponad 36 proc. powierzchni województwa, co stawia region na trzecim miejscu w Polsce pod względem lesistości. Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe: Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie, a także 9 parków krajobrazowych i 134 rezerwaty przyrody.

Samorząd województwa konsekwentnie zwiększa bezpieczeństwo środowiskowe i energetyczne regionu, pracuje nad zachowaniem walorów przyrodniczych oraz ochroną czystości powierza i wód. Wspiera i dofinansowuje pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, termomodernizacje budynków, programy ochrony powietrza (tzw. ustawy antysmogowe) oraz retencji wód. Samorząd rozwija także zintegrowany transport publiczny oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną w regionie. Dużą rolę ogrywają edukacja ekologiczna i angażowanie się w inicjatywy związane z ochroną środowiska. Ponadto, na terenie województwa są realizowane programy wsparcia dla rolników, obszarów wiejskich oraz rybactwa. Do popularnych inicjatyw należą m.in. Aktywne Sołectwo Pomorskie i konkurs Piękna Wieś Pomorska.

Gospodarstwa rolne
39
tys.
mierzy linia brzegowa województwa nad Bałtykiem
316
km
długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w latach 2014-2020
11
km
Opłaty środowiskowe
Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe to opłaty, które zobowiązani są wnosić przedsiębiorcy lub osoby prywatne, za korzystanie ze środowiska. Chodzi tu m.in. o wypuszczanie do atmosfery gazów czy pyłów, odprowadzanie ścieków lub czerpanie wody z ujęć powierzchniowych lub głębinowych.

Czytaj więcej
Program ochrony powietrza
Program ochrony powietrza

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programów Ochrony Powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza w stosunku do przekroczonego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2018 roku.

Czytaj więcej
Rejestr BDO
Rejestr BDO

Rejestr BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Czytaj więcej
Termomodernizacja
Termomodernizacja

Samorząd województwa pomorskiego prowadzi inwestycje związane z termomodernizacją budynków będących własnością samorządu. To zarówno budynki jednostek kultury, jak i oświatowe czy służby zdrowia. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt podzielony został na trzy etapy. Jego łączna wartość to prawie 20,5 mln zł.

Czytaj więcej
Polityka antysmogowa
Polityka antysmogowa

Jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w innych regionach kraju. Istnieją jednak miejsca, gdzie stan powietrza nie jest zadowalający. Co najmniej 48 proc. ludności Pomorza narażone jest na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem benzo(a)pirenu, który jest bardzo szkodliwym związkiem powstającym w wyniki spalania paliw stałych w domowych instalacjach cieplnych.

Czytaj więcej
Rolnictwo na Pomorzu
Rolnictwo na Pomorzu

Użytki rolne zajmują 50 proc. powierzchni województwa pomorskiego. Natomiast przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach wynosi prawie 19 ha, co plasuje region na trzecim miejscu w skali kraju pod tym względem.

Czytaj więcej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program realizuje sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej
Rybołówstwo
Rybołówstwo

Rybołówstwo jest jednym z ważnych elementów pomorskiej gospodarki. Wody śródlądowe zajmują 3,8 proc. powierzchni województwa, a w rybołówstwie bałtyckim zatrudnionych jest ok. 2 tys. osób. W Pomorskiem w ośrodkach hodowli ryb najbardziej rozwinięte są chów i hodowla ryb łososiowatych (głównie pstrąga tęczowego) oraz karpia.

Czytaj więcej
Zobacz także
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
brak osobowości prawnej
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Aktualności