Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia

W szczególności nadzoruje oraz ocenia działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Monitoruje realizację zadań i programów z zakresu ochrony zdrowia,będących zadaniami województwa. Realizuje zadania w zakresie realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Współpracuje z NFZ w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. DZ prowadzi sprawy związane ze stażami podyplomowymi lekarzy medycyny i dentystów. Zajmuje się także sprawami związanymi z powoływaniem i odwoływaniem członków rad społecznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jest odpowiedzialny za opracowanie strategii województwa w zakresie ochrony zdrowia.

Kontakt
Departament Zdrowia
Dyrektor departamentu
Maciej Laszkiewicz

Maciej Laszkiewicz

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Tadeusz Jędrzejczyk

Tadeusz Jędrzejczyk

z-ca dyrektora ds. nadzoru i projektów zdrowotnych.

Spółki i jednostki podległe
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
posiada osobowość prawną
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
posiada osobowość prawną
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
posiada osobowość prawną
Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. siedzibą w Prabutach
posiada osobowość prawną
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie
posiada osobowość prawną
Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o.
posiada osobowość prawną
Szpitale Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
posiada osobowość prawną
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
brak osobowości prawnej