Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego opracowuje projekt Strategii Rozwoju Województwa i koordynuje jego realizację. Nadzoruje również wsparcie pochodzące z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w regionie. Zajmuje się przygotowaniem projektu stanowiska negocjacyjnego województwa pomorskiego do Kontraktu Terytorialnego, koordynuje i organizuje proces negocjacji tego kontraktu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a także monitoruje działania związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z kontraktu.

Departament bierze udział w przygotowaniu prognoz dotyczących zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych w województwie. Monitoruje i ocenia, jak polityka unijna, krajowa i regionalna wpływają na rozwój naszego regionu. Wydaje opinie dotyczące lokalizacji dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. Opiniuje też decyzje w sprawie lokalizacji takich inwestycji, jak terminal gazyfikacyjny czy budowle przeciwpowodziowe. Prowadzi punkt kontaktowy dla programów międzynarodowych, wspierając pomorskie podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach tych programów.

Kontakt
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Dyrektor departamentu
Adam Mikołajczyk

Adam Mikołajczyk

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Patrycja Szczygieł

Patrycja Szczygieł

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. ROZWOJU REGIONALNEGO

Maciej Nowakowski

Maciej Nowakowski

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Spółki i jednostki podległe
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku
brak osobowości prawnej