Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu

Departament Edukacji i Sportu zabezpiecza funkcjonowanie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie. Wiąże się to m.in. z zakładaniem tych instytucji, podziałem środków, zatrudnianiem dyrektorów i zatwierdzaniem planów pracy. Ponadto, departament wspiera podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz tworzy warunki prawno-organizacyjne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykonuje też zadania marszałka w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień marszałka w dziedzinie edukacji, kształcenia (zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli) oraz kultury fizycznej.

Kontakt
Departament Edukacji i Sportu
Dyrektor departamentu
Adam Krawiec

Adam Krawiec

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Teresa Szakiel

Teresa Szakiel

Zastępca dyrektora departamentu ds. edukacji

Maciej Kowalczuk

Maciej Kowalczuk

Zastępca dyrektora departamentu ds. sportu

Spółki i jednostki podległe
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
brak osobowości prawnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
brak osobowości prawnej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie
brak osobowości prawnej