Edukacja i Sport
Warsztaty w Muzeum Emigracji fot. B. Ostrowska Warsztaty w Muzeum Emigracji. Fot. B. Ostrowska

Edukacja zajmuje kluczowe miejsce w strategii rozwoju Pomorza. Samorząd województwa pomorskiego zdaje sobie sprawę z tego, że dobrze wykwalifikowana kadra jest przepisem na sukces rozwoju gospodarczego regionu. W podnoszenie jakości edukacji zaangażowany jest nie tylko samorząd, ale także placówki oświatowe, pedagodzy, pracownicy akademiccy oraz rodzice.

W związku ze zmieniającą się gospodarką, konieczne było wprowadzenie na Pomorzu zmiany w profilu kształcenia zawodowego. Z roku na rok jest on lepiej dostosowany do potrzeb branż kluczowych dla rozwoju regionu. Pomorski samorząd pracuje nad większym zaangażowaniem pracodawców w realizację kształcenia zawodowego, a także w proces tworzenia oferty szkół.

Od ponad dwóch dekad przyznawane są stypendia marszałka dla najzdolniejszych uczniów z Pomorza. Wsparciem stypendialnym są także objęci najlepsi młodzi sportowcy z pomorskiego. Osobnym i unikatowym w skali kraju działaniem realizowanym przez samorząd województwa pomorskiego jest projekt Zdolni z Pomorza. W ramach projektu, obok zajęć pozalekcyjnych, już kilkanaście tysięcy utalentowanych uczniów z województwa uczestniczyło w spotkaniach akademickich, obozach naukowych, objęci zostali również wsparciem stypendialnym. Ponadto, od 2016 r. marszałek województwa organizuje konkurs dla nauczycieli. Jego celem jest uhonorowanie wybitnych pedagogów z całego regionu tytułem Nauczyciel Pomorza.

 

Z programu Zdolni z Pomorza skorzystało
11590
uczniów
Modernizacja i przebudowa
44
szkół zawodowych z Pomorza
Około
900
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
Oferta edukacyjna na Pomorzu
Oferta edukacyjna na Pomorzu

Budowanie jakości pomorskiej edukacji możliwe jest dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Angażują się w nią władze samorządowe i oświatowe, pedagodzy, pracownicy akademiccy oraz rodzice. Ale także pracodawcy, którzy w przyszłości staną się beneficjentami korzyści płynących z zatrudnienia kompetentnych pracowników.

Czytaj więcej
Sport na Pomorzu
Sport na Pomorzu

Samorząd województwa pomorskiego od początku istnienia wspiera aktywność fizyczną wśród młodych i dorosłych mieszkańców. Przyznawane są między innymi stypendia marszałka województwa za wybitne osiągnięcia sportowe. Ponadto, samorząd dofinansowuje wiele ciekawych wydarzeń sportowych, a niektórym z nich patronuje marszałek województwa. Także sporo sportowych atrakcji Pomorza jest współorganizowanych przez pomorski samorząd.

Czytaj więcej
Stypendia
Stypendia

Systemy wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie pomorskim.

Czytaj więcej
Zdolni z Pomorza
Zdolni z Pomorza

Celem systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

Czytaj więcej
Zobacz także
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
brak osobowości prawnej
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
brak osobowości prawnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
brak osobowości prawnej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie
brak osobowości prawnej
Aktualności