Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Departament kontroluje finanse w jednostkach oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu województwa. Współpracuje z zewnętrznymi organami kontroli oraz komisją rewizyjną sejmiku przeprowadzającymi kontrole urzędu i jednostek.

Podczas planowych i pozaplanowych kontroli przekazuje marszałkowi obiektywne i niezależne opinie dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w formie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli i  wystąpień pokontrolnych.

Realizuje zadania audytu wewnętrznego wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych w urzędzie i w jednostkach, a także w innych podmiotach zobowiązanych poddaniu się audytowi.

Kontakt
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor departamentu, audytor wewnętrzny
Wojciech Szafran

Wojciech Szafran

Dyrektor departamentu, audytor wewnętrzny

Zastępcy dyrektora
Michał Wijkowski

Michał Wijkowski

Zastępca dyrektora departamentu ds. audytu

Iwona Świtaj

Iwona Świtaj

Zastępca dyrektora departamentu ds. kontroli