Zdrowie
Zdrowie Blok operacyjny w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Fot. Copernicus PL

Jednym z głównych zadań samorządu województwa podmorskiego jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Dlatego celami Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan są: zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, poprawa efektywności systemu zdrowia oraz zapewnienie równego dostępu do usług zdrowotnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd województwa pomorskiego finansuje projekty mające na celu wzmocnienie zdrowia Pomorzan m.in. poprzez zachęcanie i umożliwianie im udziału w badaniach przesiewowych jak np.: rak piersi, szyjki macicy i jelita grubego oraz programach profilaktycznych i  interwencyjnych w chorobach przewlekłych jak cukrzyca typu 2 i rehabilitacja kardiologiczna.

Realizowane są też działania ukierunkowane na promocję i edukację zdrowotną, np. podczas festynów i imprez lokalnych oraz w ramach akcji Pomorskie dla Zdrowia. Ponadto, samorząd województwa pomorskiego, od wielu lat finansuje budowy, rozbudowy i remonty w podmiotach leczniczych, a także wyposaża szpitale i przychodnie w nowoczesną aparaturę medyczną i sprzęt niemedyczny.

liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych podlegających samorządowi województwa pomorskiego w 2019 r.
3 mln
świadczeń
kwota przeznaczona na wszystkie projekty zdrowotne w latach 2014-2020
1
mld złotych
liczba łóżek w tzw. szpitalach marszałkowskich
5733
łóżek
Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży
Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży
Czytaj więcej
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Czytaj więcej
Podmioty lecznicze
Podmioty lecznicze
Czytaj więcej
Projekt „Pomorskie e-Zdrowie
Projekt „Pomorskie e-Zdrowie"

Głównym celem projektu Pomorskie e-Zdrowie jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których województwo pomorskie jest organem tworzącym.

Czytaj więcej
Programy zdrowotne
Programy zdrowotne

Samorząd województwa pomorskiego, w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, który jest składową Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, skupił się na trosce o zdrowie mieszkańców. W szczególności chodzi o najbardziej skuteczne narzędzia przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, tj. działania prewencyjne i promocję zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej
Publikacje zdrowotne
Publikacje zdrowotne
Czytaj więcej
Zobacz także
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
posiada osobowość prawną
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
posiada osobowość prawną
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z o.o.
posiada osobowość prawną
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z o.o. z siedzibą w Prabutach
posiada osobowość prawną
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. – z siedzibą w Kościerzynie
posiada osobowość prawną
Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
posiada osobowość prawną
Szpitale Pomorskie sp. z o.o. z siedziba w Gdyni
posiada osobowość prawną
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Aktualności