Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Cyfryzacji

Departament Cyfryzacji inicjuje, koordynuje i monitoruje działania związane z projektami cyfrowymi w województwie pomorskim. Współpracuje w tym zakresie z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie kształtowania nowoczesnych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej. Departament m.in. zapewnia środki informatyczne do technicznej obsługi elektronicznej administracji publicznej w Urzędzie oraz wspomaga komórki organizacyjne Urzędu odpowiedzialne za promocję województwa w zakresie upowszechniania i korzystania z elektronicznej administracji. Jest odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz usług informacyjno-komunikacyjnych w Urzędzie, nadzór nad prawidłową pracą sprzętu komputerowego i obsługę techniczną serwisów internetowych, intranetowych i poczty elektronicznej.

Kontakt
Departament Cyfryzacji

Zastępcy dyrektora
Jacek Szczepański

Jacek Szczepański

Zastępca dyrektora ds. projektów cyfrowych

Jacek Skrzynecki

Jacek Skrzynecki

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INFORMATYZACJI URZĘDU