Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Cyfryzacji

Departament Cyfryzacji inicjuje, koordynuje i monitoruje działania związane z projektami cyfrowymi w województwie pomorskim. Współpracuje w tym zakresie z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie kształtowania nowoczesnych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej. Departament m.in. zapewnia środki informatyczne do technicznej obsługi elektronicznej administracji publicznej w Urzędzie oraz wspomaga komórki organizacyjne Urzędu odpowiedzialne za promocję województwa w zakresie upowszechniania i korzystania z elektronicznej administracji. Jest odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz usług informacyjno-komunikacyjnych w Urzędzie, nadzór nad prawidłową pracą sprzętu komputerowego i obsługę techniczną serwisów internetowych, intranetowych i poczty elektronicznej.

Kontakt
Departament Cyfryzacji
Dyrektor departamentu
Marcin Stefański

Marcin Stefański

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Michał Potocki

Michał Potocki

Zastępca dyrektora ds. informatyzacji urzędu

Jacek Szczepański

Jacek Szczepański

Zastępca dyrektora ds. projektów cyfrowych