Koordynator projektu „Sieć współpracy województw:

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Osoba do kontaktów roboczych: Joanna Michna 
j.michna@pomorskie.eu
tel. 58 326 82 46

Testowanie i upowszechnianie TEMAT 1: Agata Sierpińska
a.sierpinska@pomorskie.eu
tel. 58 326 84 39

Testowanie i upowszechnianie TEMAT 2: Małgorzata Łobaszewska
m.lobaszewska@pomorskie.eu
tel. 58 326 82 26