Koordynatorzy projektu 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Testowanie i upowszechnianie TEMAT 1: Agnieszka Wlizło
a.wlizlo@pomorskie.eu
tel. 58 326 84 39

Testowanie i upowszechnianie TEMAT 2: Małgorzata Łobaszewska
m.lobaszewska@pomorskie.eu
tel. 58 326 82 26