Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Marszałka Województwa

Kancelaria Marszałka Województwa jest odpowiedzialna za promocję województwa, komunikację społeczną, kontakt z mediami oraz współpracę międzynarodową. Koordynuje działania z zakresu promocji województwa we współpracy z innymi jednostkami samorządu, opracowuje i upowszechnia materiały promocyjne. Zarządza stroną internetową Pomorskie.eu, prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej i wydaje Magazyn „Pomorskie”. Kancelaria Marszałka Województwa określa i prowadzi politykę informacyjną województwa, w tym m.in. zapewnia obsługę fotograficzną, dziennikarską ważnych wydarzeń organizowanych przez województwo i przygotowuje materiał audiowideo z tych wydarzeń. Pracownicy są odpowiedzialni za kontakty urzędu i województwa z mediami, przygotowanie informacji prasowych i organizację konferencji dla dziennikarzy.
Kancelaria w zakresie współpracy międzynarodowej m.in. realizuje priorytety tej współpracy, przygotowuje projekty porozumień, koordynuje współpracę z regionami partnerskimi za granicą i organizacjami zrzeszającymi regiony. Ponadto, realizuje zadania wynikające z członkostwa województwa w tych organizacjach.

Kontakt
Kancelaria Marszałka Województwa
Dyrektor departamentu
Michał Szczupaczyński

Michał Szczupaczyński

Dyrektor departamentu

m.szczupaczynski@pomorskie.eu 58 326 87 85
Zastępcy dyrektora
Sławomir Lucewicz

Sławomir Lucewicz

Zastępca dyrektora ds. promocji

s.lucewicz@pomorskie.eu 58 326 82 93
Michał Piotrowski

Michał Piotrowski

Zastępca dyrektora ds. komunikacji społecznej – rzecznik prasowy

m.piotrowski@pomorskie.eu 58 326 85 39