Samorząd Województwa Pomorskiego

Struktura, zadania, działania

Sejmik wybiera Zarząd
Województwa, czyli marszałka
województwa i wicemarszałka

Sejmik Województwa
Pomorskiego tworzą radni wybierani
w wyborach samorządowych

Wybierając radnych Województwa Pomorskiego decydujesz o m. in. o:

Wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej dla Pomorza

Kluczowych inwestycji w regionie

Rozbudowie i nowoczesnym sprzęcie dla pomorskich szpitali

Wspieraniu edukacji zawodowej i pomorskiego rynku pracy

Rozbudowie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i finansowaniu przewozów kolejowych

Rozwoju i działania regionalnych instytucji kultury

Spółki i jednostki podległe

Pod patronatem Marszałka

Jak uzyskać patronat
Marszałka Województwa Pomorskiego?

Mapa powiatów