Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Departament uczestniczy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego, zarządza nim i wdraża. Określa w nim obszary i szczegółowe działania samorządu województwa pomorskiego na rzecz wspierania rozwoju naszego regionu.
  • Departament prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących spraw społecznych, tzw. projekty miękkie (ludzie, szkolenia, dokształcanie, przekwalifikowanie zawodowe, walka z bezrobociem), ocenia je, organizuje wybór projektów do dofinansowania, kontroluje ich realizację, a także zleca płatności środków z budżetu środków europejskich na rzecz beneficjentów.
  • Zapobiega też nadużyciom finansowym i prowadzi działania, by odzyskać kwoty nienależnie wypłacone. DEFS prowadzi działania informacyjne i promocyjne RPO, odpowiada za działania związane z systemami teleinformatycznymi, w tym generatorem wniosków aplikacyjnych.
Kontakt
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Dyrektor departamentu
Marcin Fuchs

Marcin Fuchs

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Zastępcy dyrektora
Katarzyna Sadalska

Katarzyna Sadalska

Zastępca dyrektora departamentu ds. kontroli i windykacji

Katarzyna Szczuka

Katarzyna Szczuka

Zastępca dyrektora departamentu ds. rozliczeń finansowych

Mirosław Zucholl

Mirosław Zucholl

Zastępca dyrektora departamentu ds. planowania i wyboru

Spółki i jednostki podległe
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
brak osobowości prawnej