Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor realizuje zadania wynikające z RODO (unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), m.in. poprzez informowanie pracowników urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów i doradzanie im w tej kwestii, jak również monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W imieniu administratora, inspektor prowadzi też rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz sprawy dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych.

Kontakt
Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych
Małgorzata Falińska

Małgorzata Falińska

Inspektor ochrony danych

58 326 85 18
Zastępca inspektora ochrony danych
Agnieszka Tendaj-Mazur

Agnieszka Tendaj-Mazur

Zastępca inspektora ochrony danych

58 326 87 52