Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki

Departament nadzoruje i realizuje projekty turystyczne współfinansowane przez województwo, organizuje spotkania i konferencje w zakresie turystyki, zarządza stroną internetową Pomorskie.travel, współpracuje z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz lokalnymi organizacjami turystycznymi, a także inicjuje i podejmuje działania na rzecz rozwoju marki turystycznej województwa.

Do jego zadań należy kategoryzacja obiektów hotelarskich, prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w województwie pomorskim, jak również przeprowadzanie kontroli tych podmiotów.

Ponadto, departament realizuje też zadania związane z występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji do ubezpieczycieli.

Kontakt
Departament Turystyki
Dyrektor departamentu
Marta Chełkowska

Marta Chełkowska

Dyrektor departamentu