Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych

Departament bierze udział w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego, który określa obszary i szczegółowe działania samorządu województwa pomorskiego na rzecz wspierania rozwoju naszego regionu w zakresie rozwoju pomorskiej gospodarki. Następnie zarządza i wdraża RPO oraz bierze udział w negocjacjach z Komisją Europejską.

Koordynuje wszystkie zadania związane z zarządzaniem RPO. Organizuje nabory wniosków, dzięki którym beneficjenci pozyskują środki na realizację projektów infrastrukturalnych ekonomicznych (usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki itp.).

Promuje fundusze europejskie, prowadzi działania zapobiegające nadużyciom finansowym.

Kontakt
Departament Programów Regionalnych
Dyrektor departamentu
Jan Szymański

Jan Szymański

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Dorota Płachta

Dorota Płachta

Zastępca dyrektora departamentu ds. certyfikacji

Rafał Reszka

Rafał Reszka

Zastępca dyrektora departamentu ds. płatności i kontroli

Agnieszka Surudo

Agnieszka Surudo

Zastępca dyrektora departamentu ds. obsługi projektów infrastrukturalnych

Michał Kukliński

Michał Kukliński

zastępca dyrektora ds. koordynacji RPO