Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Sekretarz Województwa

Sekretarz województwa – dyrektor generalny urzędu w imieniu marszałka województwa zapewnia właściwą pracę tut. urzędu. Dba o realizację polityki kadrowej oraz o dobór pracowników, jak też podnoszenie ich kwalifikacji. Jest odpowiedzialny za nadzór nad załatwianiem skarg i petycji wpływających do urzędu. Jest nadzorcą udostępniania informacji publicznej. Sekretariat dyrektora generalnego urzędu prowadzi rejestry skarg i wniosków, interpelacji składanych przez radnych województwa oraz krajowych delegacji pracowników Urzędu.

Kontakt
Sekretarz województwa
Sekretarz województwa – dyrektor generalny
Sławomir Kosakowski

Sławomir Kosakowski

Sekretarz województwa – dyrektor generalny

dgu@pomorskie.eu
Zastępca sekretarza województwa – zastępca dyrektora generalnego
Anna Szekalska

Anna Szekalska

Zastępca sekretarza województwa – zastępca dyrektora generalnego

zgu@pomorskie.eu tel. 58 32 68 512