Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Biuro Radców Prawnych

Do zadań radców prawnych należy w szczególności udzielanie opinii w zakresie stosowania prawa, udzielanie ustnych porad i informacji dotyczących interpretacji norm prawnych, jak również opiniowanie projektów umów czy projektów uchwał organów województwa. W sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym zastępują oni województwo i urząd.

Ponadto, radcowie prawni informują poszczególne departamenty urzędu o zmianach przepisów prawnych dotyczących zakresu ich działalności, zapewniają obsługę prawna posiedzeń sejmiku, a stosownie do potrzeb – także komisji sejmiku i posiedzeń zarządu województwa.

Kontakt
Biuro Radców Prawnych
Koordynator
Elżbieta Wysoczyńska

Elżbieta Wysoczyńska

KOORDYNATOR