Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Biuro Zamiejscowe w Słupsku

Biuro wykonuje w szczególności zadania związane z ochroną środowiska, m.in. prowadzi postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Słupska, prowadzi bazę podmiotów korzystających ze środowiska (wprowadzających gazy i pyły do powietrza oraz składujących odpady) oraz przeprowadza kontrole tych podmiotów.

Współpracuje także z Departamentem Majątku i Geodezji przy administrowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność województwa na terenie podregionu słupskiego, jak również współpracuje z Kancelarią Sejmiku w sprawach dotyczących obsługi radnych z tego podregionu.

Ponadto, pracownicy biura prowadzą działania w zakresie promocji województwa.

Kontakt
Biuro Zamiejscowe w Słupsku
Kierownik
Marek Biernacki

Marek Biernacki