Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Sejmiku

Kancelaria Sejmiku prowadzi całość spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Opracowuje i gromadzi akty prawne dotyczące sejmiku i komisji, a także gromadzi zlecane przez sejmik ekspertyzy. Odpowiada również za prowadzenie rejestrów i zbiorów protokołów z sesji oraz uchwał. Kancelaria Sejmiku udostępnia również zainteresowanym dokumenty związane z udostępnianiem tych protokołów i uchwał.

 

Struktura Kancelarii Sejmiku

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Łukasz Grzędzicki

Łukasz Grzędzicki

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Sekretarze
Aleksandra Sela

Aleksandra Sela

Sekretariat przewodniczącego SWP

przewodniczacy@pomorskie.eu 58 32 68 740
Aleksandra Sela

Aleksandra Sela

Sekretariat Kancelarii Sejmiku

sejmik@pomorskie.eu 58 32 68 736
Małgorzata Polakiewicz

Małgorzata Polakiewicz

Sekretarz sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

58 32 68 744
Marta Gliszewska-Pietruszka

Marta Gliszewska-Pietruszka

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony Środowiska

58 32 68 744
Rafał Klawikowski

Rafał Klawikowski

Sekretarz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Budżetu i Finansów

58 32 68 746
Barbara Grosz-Glich

Barbara Grosz-Glich

Sekretarz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz doraźnej Komisji do spraw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

58 32 68 746
Magdalena Kuropatwińska

Magdalena Kuropatwińska

Sekretarz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej

58 32 68 746