Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Sejmiku

Kancelaria Sejmiku prowadzi całość spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Opracowuje i gromadzi akty prawne dotyczące sejmiku i komisji, a także gromadzi zlecane przez sejmik ekspertyzy. Odpowiada również za prowadzenie rejestrów i zbiorów protokołów z sesji oraz uchwał. Kancelaria Sejmiku udostępnia również zainteresowanym dokumenty związane z udostępnianiem tych protokołów i uchwał.

 

Struktura Kancelarii Sejmiku

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Łukasz Grzędzicki

Łukasz Grzędzicki

Dyrektor Kancelarii Sejmiku

Sekretarze
Małgorzata Polakiewicz

Małgorzata Polakiewicz

Sekretarz sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

58 32 68 744

Aleksandra Burlińska

Sekretarz Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz doraźnej Komisji do spraw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

58 32 68 744
Rafał Klawikowski

Rafał Klawikowski

Sekretarz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej

58 32 68 746
Magdalena Kuropatwińska

Magdalena Kuropatwińska

Sekretarz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej

58 32 68 746
Barbara Grosz-Glich

Barbara Grosz-Glich

Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej

58 32 68 746