Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zamówień Publicznych i Administracji

Departament zajmuje się administrowaniem nieruchomościami będącymi siedzibami Urzędu. Prowadzi sprawy związane z gospodarką materiałową, składnikami majątkowymi Urzędu. Prowadzi księgi majątkowe i jest odpowiedzialny za składniki majątkowe, z wyłączeniem sprzętu IT. Zapewnia gospodarkę samochodami służbowymi Urzędu. DAZ jest odpowiedzialny za prowadzenie urzędowego archiwum. Departament uczestniczy w postępowaniach przetargowych oraz corocznie sporządza plan zamówień publicznych. Monitoruje także bieżące inwestycje w budynkach Urzędu.

Kontakt
Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Dyrektor departamentu
Zbigniew Bonarski

Zbigniew Bonarski

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Andrzej Kondracki

Andrzej Kondracki

Zastępca dyrektora departamentu ds. inwestycji