Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego

Analizuje sytuację gospodarczą województwa, w tym innowacyjność. Zajmuje się pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jest odpowiedzialny za promocję gospodarczą regionu oraz analizę dokumentów dotyczącą planowania energetycznego gmin. Przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Ocenia projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych dotyczące zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe.
Monitoruje stan prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych złóż węglowodorów. Opracowuje i aktualizuje bazę dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się międzynarodową współpracą gospodarczą, m.in. organizuje zagraniczne misje gospodarcze. Współpracuje ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej. Obsługuje Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

Kontakt
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zastępcy dyrektora
Ludwik Szakiel

Ludwik Szakiel

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. PROMOCJI GOSPODARCZEJ

l.szakiel@pomorskie.eu
Karolina Lipińska

Karolina Lipińska

Zastępca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

k.lipinska@pomorskie.eu
Spółki i jednostki podległe
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku
posiada osobowość prawną
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
posiada osobowość prawną
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
posiada osobowość prawną
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
posiada osobowość prawną
Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną