Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego

Analizuje sytuację gospodarczą województwa, w tym innowacyjność. Zajmuje się pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jest odpowiedzialny za promocję gospodarczą regionu oraz analizę dokumentów dotyczącą planowania energetycznego gmin. Przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Ocenia projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych dotyczące zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe.
Monitoruje stan prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych złóż węglowodorów. Opracowuje i aktualizuje bazę dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się międzynarodową współpracą gospodarczą, m.in. organizuje zagraniczne misje gospodarcze. Współpracuje ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej. Obsługuje Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

Kontakt
Departament Rozwoju Gospodarczego
Dyrektor departamentu
Stanisław Szultka

Stanisław Szultka

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Zastępcy dyrektora
Ludwik Szakiel

Ludwik Szakiel

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. PROMOCJI GOSPODARCZEJ

l.szakiel@pomorskie.eu
Karolina Lipińska

Karolina Lipińska

Zastępca DYREKTORA DEPARTAMENTU ds. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

k.lipinska@pomorskie.eu
Spółki i jednostki podległe
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Słupsku
posiada osobowość prawną
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
posiada osobowość prawną
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
posiada osobowość prawną
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną
POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
posiada osobowość prawną
Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku
posiada osobowość prawną