Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury

Jest organizatorem instytucji kultury podległych województwu. Realizuje działania dotyczące promocji kultury i dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się też ochroną zabytków, sprawowaniem opieki nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz współpracuje z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wspiera i promuje twórczość, edukację kulturalną, działania i inicjatywy kulturalne oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Fundacji Centrum Solidarności, Fundacji Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości” oraz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.
Ponadto, współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie pozyskiwania środków finansowych, głównie w ramach programów pomocowych, a także monitoruje i koordynuje przygotowanie wniosków oraz realizację projektów w ramach RPO WP 2014-2020 oraz PO IiŚ. Przygotowuje projekt opinii dla zarządu województwa w sprawie wniosku gminy o ustalenie dodatkowej nazwy dla obiektu fizjograficznego w języku kaszubskim.

Kontakt
Departament Kultury
Dyrektor Departamentu
Władysław Zawistowski

Władysław Zawistowski

Dyrektor Departamentu

Zastępcy Dyrektora
Beata Jaworowska

Beata Jaworowska

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kultury

Spółki i jednostki podległe
Teatr Wybrzeże
posiada osobowość prawną
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
posiada osobowość prawną
Opera Bałtycka w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Polska Filharmonia Bałtycka im. F.Chopina w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach
posiada osobowość prawną
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
posiada osobowość prawną
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
posiada osobowość prawną
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
posiada osobowość prawną
Bałtycka Agencja Artystyczna w Sopocie w zakresie działalności Polskiej Filharmonii Kameralnej
posiada osobowość prawną
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
posiada osobowość prawną.