Praca
Praca

Rynek pracy w województwie pomorskim przechodzi dynamiczne zmiany. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom bezrobocia spadł 2,5-krotnie, a wskaźnik zatrudnienia w regionie jest wyższy niż średnia Unii Europejskiej i średnia dla Polski. Ponadto, w Pomorskiem mieszka najwięcej w kraju osób w wieku przedprodukcyjnym, a odsetek populacji w wieku poprodukcyjnym jest jednym z najniższych. Sukcesywnie rośnie liczba cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi, którzy wybierają nasz region na miejsce pracy i życia – w 2014 r. wydano 5,8 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy, a w 2019 r. było to 128,8 tys. takich dokumentów. Pomorskie zajmuje także trzecie miejsce w kraju pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto, które wynosi 5735,65 zł.

Samorząd województwa pomorskiego cały czas podejmuje działania aktywizujące osoby bezrobotne w każdym wieku, wspiera przedsiębiorców w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników i dofinansowuje szkolenia dla osób chcących poszerzyć swoje kompetencje. Dotacje udzielane są też na badania profilaktyczne, ukierunkowane na choroby zawodowe i cywilizacyjne, bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności czy pomoc w opiece na dziećmi dla kobiet wracających na rynek pracy. W budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na te cele znalazło się 982,9 mln zł.

wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy w 2019 roku
96,3
tys.
stopa bezrobocia rejestrowanego
4,4%
(koniec 2019 roku)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie pomorskim
5735 zł
(I kwartał 2020 roku)
Pomorski Barometr Zawodów
Pomorski Barometr Zawodów

Pomorski Barometr Zawodów to badanie, które pokazuje, jakich pracowników w najbliższym czasie będą szukać pracodawcy, a których na rynku pracy jest już wystarczająco dużo. Lektura barometru to doskonała wskazówka dla wszystkich, którzy planują swoją ścieżkę zawodową, edukację lub chcą zmienić dotychczasowy zawód.

Czytaj więcej
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy to zapoczątkowana przez samorząd województwa pomorskiego inicjatywa, która pomaga lepiej reagować na zmiany na rynku pracy i dostosowywać do nich odpowiednie działania. Idea realizowana jest przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Czytaj więcej
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako samorządowa jednostka organizacyjna, wykonuje zadania w zakresie rynku pracy. Obejmują one m.in. monitorowanie sytuacji na rynku pracy, strategie: rozwoju regionu w obszarze zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia i doradztwa zawodowego.

Czytaj więcej
Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
Aktualności