Aktualności

6 milionów złotych unijnego wsparcia dla Słupska, Ryjewa i Starego Targu

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy o dofinansowaniu trzech inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: w gminach Słupsk, Ryjewo i Stary Targ.

Inicjatywa JEREMIE wsparła blisko 1500 firm na Pomorzu

Od 2010 r. ze wsparcia w formie pożyczek i kredytów na łączną kwotę 194 mln zł z Inicjatywy JEREMIE skorzystało już 1456 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. Do 2015 r. ten instrument zwrotny pozwoli dofinansować działalność ponad 12 tysięcy firm.

XXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 25 lutego 2013 r., radni poddali się badaniom profilaktycznym, m.in. spirometrii, badaniom ciśnienia i poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi. Pomorscy samorządowcy sprawdzili swoje BMI, a także mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy.

W Sopocie powstanie ośrodek opieki geriatrycznej

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie zostanie rozbudowany o ośrodek opieki geriatrycznej. Umowę o przekazaniu przez Sopot samorządowi województwa dotacji w wysokości 750 tys. zł podpisali 26 lutego prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz marszałek województwa Mieczysław Struk.

Nowe inkubatory dla dzieci z wadami serca

Pomorskie Centrum Traumatologii wzbogaciło się o dwa inkubatory. Znalazły się na Oddziale Kardiochirurgii dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi. W uroczystości przekazania sprzętu przez Fundację „Serce Dziecka" w same walentynki, 14 lutego 2013 r., wzięła udział wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń. PCT jest jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego.

Razem o gazie łupkowym

Z ankiety przeprowadzonej wśród pomorskich samorządowców i w instytucjach partnerskich wynika, że mieszkańcy Pomorza są bardziej niż mieszkańcy innych regionów skłonni zaakceptować rozwój sektora wydobycia gazu z łupków. Wyniki badań zostały przestawione podczas seminarium, które 12 lutego 2013 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Rok Jezior Pomorza

Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza.

Organizacje pozarządowe otwarte na współpracę

Pomorskie organizacje pożytku publicznego i organizacje pozarządowe deklarują chęć współpracy nie tylko między sobą, ale także z przedsiębiorcami. W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania poświęcone rozszerzaniu działalności tzw. NGO-sów.

Mała elektrownia na urzędzie

Na jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została uruchomiona mała elektrownia, złożona z paneli fotowoltaicznych. Uroczystość, połączona z odsłonięciem rzeźby XVII-wiecznego gdańskiego kupca i społecznika Zachariasza Zappio, odbyła się 8 lutego 2013 r. przy ulicy Augustyńskiego 2.

Dyskusja o Europejskim Roku Obywateli

W dniach 31 stycznia – 1 lutego br. marszałek Mieczysław Struk uczestniczył w sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Pierwszy dzień obrad poświęcony został m.in. omówieniu i przyjęciu opinii dotyczącej kwestii wzmocnienia obywatelstwa UE poprzez propagowanie praw wyborczych obywateli wspólnoty europejskiej.

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka