• Strona główna
  • Jak uzyskać patronat Marszałka Województwa Pomorskiego?

Jak uzyskać patronat Marszałka Województwa Pomorskiego?

Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego

W celu uzyskania Patronatu należy złożyć pismo skierowane do Marszałka Województwa Pomorskiego z krótkim uzasadnieniem, nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem wraz z niezbędnymi informacjami, tj.:
• nazwa Organizatora/Wnioskodawcy (dokładny adres, nr tel., e-mail)
• nazwa przedsięwzięcia
• miejsce i termin realizacji
• krótki opis wydarzenia
• zasięg
• cel przedsięwzięcia
• informacja, czy jest odpłatne.

Dodatkowe informacje

• Udzielenie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Marszałka Województwa Pomorskiego w przedsięwzięciu.

• Organizatorzy mają prawo posługiwania się logotypem lub herbem województwa pomorskiego w materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.
• Organizatorzy imprezy bądź wydarzenia objętego Patronatem są zobowiązani do informowania o tym swoich odbiorców.
• Oficjalnym potwierdzeniem nadania Patronatu jest specjalny dyplom, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymuje organizator.
• Zgoda na objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego może zostać cofnięta w przypadku niespełnienia przez organizatora przedstawionych wyżej wymogów.

Pismo proszę skierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub drogą elektroniczną e-mail: m.struk@pomorskie.eu  lub kmw@pomorskie.eu