Dofinansowania
Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” – dofinansowanie dla Województwa Pomorskiego
Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” – dofinansowanie dla Województwa Pomorskiego

Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Czytaj więcej
„Pomorskie! Kierunek – dostępność.<br>Bo wszyscy są dla nas ważni.”
„Pomorskie! Kierunek – dostępność.
Bo wszyscy są dla nas ważni.”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego realizuje przedsięwzięcie grantowe: „Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
Dofinansowanie rządowe rewitalizacji Czerwonego Spichlerza
Dofinansowanie rządowe rewitalizacji Czerwonego Spichlerza

Ponad 11 i pół mln zł dofinansowania otrzymało województwo pomorskie z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na rewitalizacje zabytkowego Spichlerza w Słupsku. Poszerzy to ofertę kulturalna, edukacyjna i turystyczną w Słupsku.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Pomorskie z dofinansowaniem.
Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Pomorskie z dofinansowaniem.

Znane są już wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz związki JST w kraju.

Czytaj więcej