Sejmik Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

Jan Kleinszmidt

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Radny województwa pomorskiego od 2006 r. Do 2010 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku WP, a po uzyskaniu reelekcji w 2010 r. został przewodniczącym. Obecnie zasiada również w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 1998  i 2002 roku był wybierany na radnego Bytowa.

Urodził się 3 stycznia 1965 r. w Kołczygłowach. Ukończył studia w zakresie zarządzania i marketingu. Z zawodu przedsiębiorca, zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej. W 2015 r. odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Zobacz więcej
Grzegorz Grzelak

Grzegorz Grzelak

Wiceprzewodniczący

Od 1998 roku jest radnym województwa pomorskiego. Pełnił funkcję członka Zarządu  oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1990-1998 był radnym Gdańska i przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego. Jako radny jest członkiem Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej oraz Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Urodził się 28 lipca 1953 roku we Włocławku. Z wykształcenia Grzegorz Grzelak jest politologiem i socjologiem. Pracuje jako wykładowca akademicki. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. W 1991 na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Zobacz więcej
Piotr Karczewski

Piotr Karczewski

Wiceprzewodniczący

Funkcję wiceprzewodniczącego pomorskiego sejmiku pełni od 2018 roku. Radny województwa od 2014 r. W latach 2006-2007 był wicewojewodą pomorskim i krótko wojewodą. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Piotr Karczewski urodził się 14 sierpnia 1964 roku w Żarowie. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Jest absolwentem podyplomowych studiów na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. W latach 2001-2005 dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Kościerzynie, Tczewie i Iławie. W latach 2008-2012 prezes Zarządu SITA.

Zobacz więcej
Hanna Zych-Cisoń

Hanna Zych-Cisoń

Wiceprzewodnicząca

Radna województwa pomorskiego od 2006 r. W kadencji 2010-2014 była wicemarszałkiem. W 2016 r. zrezygnowała z zasiadania w Zarządzie Województwa Pomorskiego i została wiceprzewodniczącą Sejmiku (funkcję tę pełniła również w latach 2008-2010). Zasiada w dwóch sejmikowych komisjach: Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

Urodziła się 6 października 1955 roku w Sopocie. Ukończyła studia z inżynierii środowiska, pedagogiki, enviromental engineeringu oraz zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej na Politechnice Gdańskiej. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej.

Zobacz więcej