Sejmik Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

Jan Kleinszmidt

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Radny województwa pomorskiego od 2006 r. Do 2010 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku WP, a po uzyskaniu reelekcji w 2010 r. został przewodniczącym. Obecnie zasiada również w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 1998  i 2002 roku był wybierany na radnego Bytowa.

Urodził się 3 stycznia 1965 r. w Kołczygłowach. Ukończył studia w zakresie zarządzania i marketingu. Z zawodu przedsiębiorca, zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej. W 2015 r. odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Zobacz więcej
Danuta Rek

Danuta Rek

Wiceprzewodnicząca

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SN w Gdańsku. Ponad 40-letnie doświadczenie w edukacji, w latach 1998-2011 dyrektor SP Nr 2 w Kartuzach. Wyróżniona wieloma nagrodami, odznaczeniami, medalami za działalność społeczną, sportową i dydaktyczno-wychowawczą.

W latach 2010-2014 radna sejmiku, przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. W latach 2015-2017 doradca Burmistrza Kartuz ds. pozyskiwania środków unijnych. Aktywny członek Towarzystwa Miłośników Kartuz, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia „Otwarte Kaszuby”.

Zobacz więcej
Piotr Karczewski

Piotr Karczewski

Wiceprzewodniczący

Funkcję wiceprzewodniczącego pomorskiego sejmiku pełni od 2018 roku. Radny województwa od 2014 r. W latach 2006-2007 był wicewojewodą pomorskim i krótko wojewodą. Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

Piotr Karczewski urodził się 14 sierpnia 1964 roku w Żarowie. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Jest absolwentem podyplomowych studiów na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. W latach 2001-2005 dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Kościerzynie, Tczewie i Iławie. W latach 2008-2012 prezes Zarządu SITA.

Zobacz więcej