Frekwencja w całym kraju wyniosła 44,06 proc., na Pomorzu było to 43,25 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania.

Prezydentki i prezydenci wybrani

W czterech miastach na Pomorzu odbyła się dogrywka o stanowisko prezydenta miasta. Swojego włodarza wybierali mieszkańcy Gdyni, Słupska, Tczewa oraz Wejherowa. W Gdyni wygrała Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog) zdobywając 62,49 proc. głosów. Oznacza to, że w całym Trójmieście stanowiska prezydenckie zostały objęte przez kobiety. W ten sposób Aleksandra Kosiorek dołączy do wybranych w pierwszej turze: Aleksandry Dulkiewicz – prezydent Gdańska oraz Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim – prezydent Sopotu.

W Słupsku z wynikiem 62,80 proc. stanowisko prezydenta miasta na kolejną kadencję obejmuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka (KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej). W Tczewie wygrał Łukasz Brządkowski (KW Stowarzyszenie Samorząd OdNowa) zdobywając 66,04 proc. głosów. W Wejherowie prezydentem został, ubiegający się o reelekcję Krzysztof Hildebrandt (KWW „Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrandta”) uzyskując 52,30 proc. poparcia wyborców.

Pozostałe 37 z 41 stanowisk w województwie pomorskim dotyczyło wójtów oraz burmistrzów. Oficjalne i szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Obowiązki i kadencja

Prezydent miasta, wójt, czy burmistrz są jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Pełnią  oni funkcje reprezentatywną i odpowiadają za kierowanie sprawami bieżącymi gminy. Do ich obowiązków należą m.in.:

  • Opracowywanie projektów uchwał rady gminy
  • Określanie sposobu wykonywania uchwał
  • Wykonywanie budżetu
  • Opracowywanie programów rozwoju

Wybrani przez nas kandydaci sprawują swoją władzę przez kadencję, która trwa 5 lat. W 2018 roku została wprowadzona zasada dwukadencyjności. Oznacza to, że prezydent miasta, wójt oraz burmistrz może ponownie brać udział w wyborach tylko raz.