Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/06_scaled.jpg Młodzi, zdolni, kompetentni. Ich wiedza o samorządzie mogłaby onieśmielić wielu z nas

Młodzi, zdolni, kompetentni. Ich wiedza o samorządzie mogłaby onieśmielić wielu z nas

Fot. Jacek Sowa
16.04.2024
Piotr Widłaszewski
Piotr
Widłaszewski
AUTOR
Piotr Widłaszewski
Piotr
Widłaszewski
16.04.2024

Jak zmienić porządek obrad rady gminy? Czym jest rada seniorów? Ile głosów potrzeba, by ważnie wybrać przewodniczącego sejmiku? Z takimi zagadnieniami zmierzyło się 69 uczestników etapu finałowego konkursu wiedzy o samorządzie. Były emocje. Zdobywcę trzeciego miejsca wskazała dopiero dogrywka.

Wojewódzki etap konkursu rozstrzygnięto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w  Gdańsku.

Kościerzanka wygrywa, wejherowianin drugi

Laur zwycięstwa przypadł Julii Niesiołowskiej z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. Julia jest jedną z najzdolniejszych licealistek w województwie i ubiegłoroczną zdobywczynią stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Drugie miejsce zajął Franciszek Józefczyk, jeden z 5 reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Nagrody laureatom wręczył przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt.

Kim jest ten trzeci?

Trzecie miejsce na podium zdobył Oliwier Orszulak z II LO w Malborku. Najpierw jednak musiał zmierzyć się w dogrywce z Mateuszem Laskowskim, reprezentującym ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim oraz z Mikołajem Pacholskim z I LO w Pucku. Regulamin konkursu przewiduje dodatkowy test, jeżeli więcej niż jeden uczestnik uzyskał taką samą liczbę punktów i taką właśnie procedurę trzeba było przeprowadzić w tym roku. Wyrazy uznania kierujemy do całej trójki.

O samym konkursie

Konkurs organizowany jest przez Sejmik Województwa Pomorskiego, a celem przyświecającym organizatorom jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, o regionie oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, jak również wzmacnianie lokalnego i regionalnego patriotyzmu. Tematyka obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowe wiadomości o województwie pomorskim, o organizacji i kompetencjach wszystkich szczebli samorządu terytorialnegi: gmin, powiatów i województw. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc oraz ich opiekunów przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości 3000, 2000 i 1000 złotych. Szkoły macierzyste otrzymują nagrody rzeczowe w takiej samej wysokości. Inicjatorem konkursu był prof. Brunon Synak. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. W I etapie powiatowym udział wzięło ponad 320 osób. W II etapie uczestniczyło 69 uczniów.

Przykładowe pytania z tegorocznej edycji:

 1. Zgodnie z Konstytucją RP podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
 • sołectwo
 • gmina
 • powiat
 • województwo
 1. Zgodnie z Konstytucją RP wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego wykonuje:
 • wojewoda
 • gmina
 • powiat
 • województwo
 1. Organem, który może utworzyć gminną radę seniorów jest:
 • wójt
 • rada gminy
 • wojewoda
 • Gminna Rada Pożytku Publicznego
 1. Organem gminy nie jest:
 • wójt
 • rada gminy
 • burmistrz
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 1. Zgodnie z ustawą rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad:
 • postanowieniem wójta
 • postanowieniem przewodniczącego rady gminy
 • bezwzględną większością głosów radnych obecnych na posiedzeniu
 • bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady
 1. Kluby radnych w radzie gminy tworzy co najmniej:
 • trzech radnych
 • czterech radnych
 • pięciu radnych
 • siedmiu radnych
 1. Ile co najmniej głosów radnych musi uzyskać kandydat na przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, w sytuacji kiedy w obradach uczestniczy pełen ustawowy skład sejmiku, aby objął funkcję:
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 1. Ilu może być maksymalnie wicemarszałków w zarządzie województwa:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.