Niebo Polskie
Niebo Polskie

Zapraszamy pod „Niebo polskie”

„Niebo polskie” to patriotyczne malowidło, które od 1938 r. zdobiło sufit auli dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Dzieło namalowali dwaj polscy artyści: Bolesław Cybis i Jan Zamoyski. Niestety, zostało ono zniszczone przez Niemców tuż po wybuchu II wojny światowej. Jego odtworzenie stało się możliwe dopiero współcześnie, a podjął się tego zespół pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierownictwem prof. Jacka Zdybla.

Zadanie, jakie przed nimi stanęło, było niezwykle trudne. Zachowało się niewiele zdjęć i dokumentów przedstawiających oryginalne „Niebo polskie”. Artyści szukali więc fotografii i opisów malowidła w Internecie, bibliotekach i archiwach. Osobnym wyzwaniem było też precyzyjne odtworzenie kolorystki. W sumie prace nad rekonstrukcją trwały dziewięć miesięcy.

Uroczystość oficjalnego otwarcia sali, w której znajduje się zrekonstruowane „Niebo polskie”, została zorganizowana 8 maja 2018 r. Wydarzenie to stanowiło jeden z elementów pomorskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aula dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku jest otwarta dla zwiedzających. Aby w pełni poznać i zrozumieć historię i symbolikę „Nieba polskiego”, zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem.
Wstęp jest wolny.

Rezerwacje zwiedzania przyjmuje przewodnik Marcin Szumny
tel. 58 32 68 446
tel. kom. 789 442 461
e-mail: m.szumny@pomorskie.eu