Zarząd Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Funkcję marszałka województwa pomorskiego sprawuje od 2010 roku. W latach 2005-2010 zasiadał w Zarządzie Województwa Pomorskiego jako wicemarszałek. Od 1998 roku jest radnym województwa. W wyborach samorządowych w 2018 roku Mieczysław Struk został ponownie wybrany na radnego województwa pomorskiego rekordową liczbą ponad 67 tys. głosów.

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990-2002 był burmistrzem Jastarni.

Zobacz więcej
Wiesław Byczkowski

Wiesław Byczkowski

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Od 2010 r. pełni funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego. W 2006 r. został wybrany na radnego województwa. Z samorządem związany jest od 1994 roku. Był wiceprezydentem Gdyni (w latach 1994-1998) i wiceprzewodniczącym rady miasta. Pełnił funkcję prezesa Związku Miast i Gmin Morskich  (w latach 1994-2000), delegata i przewodniczącego komisji rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998), a także uczestnika prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998).

Urodził się 5 grudnia 1955 r. w Gdyni. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim.
W 1980 r. wstąpił do „Solidarności”. Należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz Unii Wolności. Od 2001 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Zobacz więcej
Leszek Bonna

Leszek Bonna

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Od 2006 roku jest radnym województwa pomorskiego. Na wicemarszałka został wybrany w 2019 r. W latach 2002-2006 był radnym Chojnic.

Urodził się 8 października 1961 r. w Chojnicach. Żonaty, ma troje dzieci i troje wnuków. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej oraz doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał tytuł Master of Business Administration Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Od 2003 r. był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Zobacz więcej
Agnieszka Kapała-Sokalska

Agnieszka Kapała-Sokalska

CZŁONKINI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Radna oraz członkini zarządu od 2018 r. W wyborach startowała po raz pierwszy. Do tego czasu prowadziła własną kancelarię adwokacką w Gdańsku.

Urodziła się  14 marca 1983 r., adwokat, szkoleniowiec i społeczniczka. Zaangażowana w wiele inicjatyw edukacyjnych i pomocowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (m.in. Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia osób Zadłużonych, Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej pn. Adwokat przydaje się w życiu, Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej). Autorka licznych publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych w mediach internetowych oraz na łamach prasy codziennej i fachowej. W 2016 i 2018 r. nominowana w ogólnopolskim konkursie Prawnik Pro Bono roku oraz w 2018 roku w ogólnopolskim konkursie Kobieta Adwokatury. W latach 2016-2021 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od 2019 roku redaktorka „Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego”. Jest członkinią .Nowoczesnej.

Zobacz więcej
Józef Sarnowski

Józef Sarnowski

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego został w 2018 r. Radny województwa pomorskiego do 2014 r. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 2006-2014 radny powiatu nowodworskiego. Był też dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz  prezesem Polan Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych w Gdańsku.

Urodził się 19 marca 1950 roku w Raciniewie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Studium Podyplomowego Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Rolniczych.

Zobacz więcej
Zarząd Województwa Pomorskiego