Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Marszałek

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego, radny

2 grudnia 2014 roku wybrany ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. W poprzedniej IV kadencji SWP sprawował także funkcję marszałka. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od 1999 r. lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest współorganizatorem inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych dla turystów. Jest również propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego

Pod patronatem marszałka

 • Żeglarskie święto w Kartuzach
  event
  03.12.2016,
 • Forum Inicjowania Rozwoju
  event
  12.12.2016,
 • Położnictwo przyszłości 1.0 – konferencja
  event
  1.12.2016
 • Adam Styp-Rekowski. Bliski, nie tak daleki Wschód
  event
  16.12.2016-19.02.2017
 • Floriany – Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
  event
  wrzesień 2016 – maj 2017