Aktualności

Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej dofinansowane z RPO

Dłonie różnych osób ułożone jedna na drugą
Fot. ©Depositphotos/ersler

Ponad 32 mln zł trafią do trzech akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w naszym województwie.

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej uzyskało trzech wnioskodawców:

 • w subregionie południowym – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, 
 • w subregionie słupskim – Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
 • w subregionie nadwiślańskim – Fundacja Pokolenia.

Wybrane do dofinansowania projekty zakładają przede wszystkim wzrost zatrudnienia w nowych i już istniejących pomiotach ekonomii społecznej. Zatrudnienie mają szansę znaleźć osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej koordynować i wspierać będą działania dotyczące tworzenia grup inicjatyw lokalnych oraz rozwijania partnerstwa. 

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w województwie pomorskim – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa. – Środki te pozwolą na wsparcie ponad 1400 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To również fundusze przeznaczone na aktywizację zawodową, bowiem w przedsiębiorstwach społecznych utworzonych zostanie aż 649 nowych miejsc pracy

Lista projektów wybranych do dofinansowania

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka

 • Rzeźby i tkaniny średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku
  11.05-31.12.2017
  event szablon artykułu
 • Dlaczego związek psa i kota z człowiekiem jest tak wyjątkowy? Wystawa i konkurs plastyczny w Muzeum Narodowym
  18.02-4.06.2017
  event szablon artykułu
 • Archiwalne zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne ma już 70 lat!
  27.04-4.06.2017
  event szablon artykułu
 • Floriany – Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
  wrzesień 2016 – maj 2017
  event szablon artykułu