Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej".

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie.

Termin składania ofert: w formie elektronicznej upływa 25 czerwca 2017 r., o godzinie 23.59, w formie papierowej – mija 27 czerwca 2017 r., o godz. 15.45.

UWAGA: Oferta powinna być złożona zarówno w formie elektronicznej i papierowej. Złożenie oferty tylko w jednej formie będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.