Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/mieczyk_fundacja_swiat_wrazliwy_rops.jpg Bursztynowy Mieczyk dla Fundacji Świat Wrażliwy. Fot. mat. prasowe UMWP

Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzone. Kto dostał Bursztynowy Mieczyk 2021?

Bursztynowy Mieczyk w kategorii pomoc społeczna dla Fundacji Świat Wrażliwy. Fot. mat. prasowe UMWP

Nagroda Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za działalność społeczną, ekologiczną, edukacyjną i kulturalną. W Europejskim Centrum Solidarności w piątek, 3 grudnia 2021 r. poznaliśmy tegorocznych laureatów.

Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego wręczane są już od 27 lat najaktywniejszym organizacjom pozarządowym, ich liderom oraz doceniane są najciekawsze inicjatywy sektora pozarządowego. Wydarzenie to jest wieloletnią tradycją na Pomorzu, a jednocześnie ważnym świętem. To wyraz symbolicznego podziękowania dla organizacji pozarządowych za ich aktywność obywatelską.

Gala w ECS

Nagrodzone organizacje i ich działania wyróżniają się nie tylko w naszym regionie, ale również na tle kraju. W imieniu marszałka województwa pomorskiego nagrody główne wręczyli: Andrzej Kowalczys – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Agnieszka Zabłocka – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Natomiast nagrodę specjalną Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej wręczyła Monika Pochroń-Frankowska – pełnomocnik Zarządu tego stowarzyszenia i Alain Mompert – konsul honorowy Francji .

– Działalność organizacji pozarządowych wyrasta z najważniejszych wartości pielęgnowanych w naszym regionie: przywiązania do wolności, solidarności i demokracji – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – I dlatego spotykamy się dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności, w miejscu szczególnym, w którym duch zaangażowania obywatelskiego jest wszechobecny  – dodaje marszałek.

Specjalną Nagrodę Fundacji RC Bursztynowa Róża, jedyne imienne wyróżnienie wręczane podczas gali, otrzymała Alina Fegler-Kotkiewicz.

Nagrody główne

W tym roku wpłynęło 71 zgłoszeń do wyróżnienia Bursztynowy Mieczyk. Przyznano 5 nagród głównych w 4 kategoriach:

Bursztynowy Mieczyk w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna przyznano Fundacji Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt;

Bursztynowy Mieczyk w kategorii pomoc społeczna (nr 1) otrzymała Fundacja „Przystań”;

Bursztynowy Mieczyk w kategorii pomoc społeczna (nr 2) odebrała Fundacja „Świat Wrażliwy”;

Bursztynowy Mieczyk w kategorii edukacja przyznano Fundacji A kuku;

Nagrodę za Debiut Roku odebrała Fundacja Kina Żeglarz.

 

Nagrody specjalne

Poza głównymi nagrodami przyznawane są również wyróżnienia i nagrody specjalne, które w tym roku przyznano:

Nagrodę Specjalną Marszałka Senatu RP – Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Bursztynników;

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – Człuchowskiemu Towarzystwu Polsko-Francuskiemu;

dwie Nagrody Specjalne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundacji Mikael i Stowarzyszeniu Na Krańcu Świata;

Nagrodę Specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich – Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga;

dwie Nagrody specjalne Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga;

Bursztynowy Mieczyk

Idea i koncepcja realizacji nagrody została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, a przyznawana jest od 1994 r. Od początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego i dlatego m.in. nosi jego imię. Bursztynowy Mieczyk to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym.

Od 1999 r. inicjatywę wspiera również marszałek województwa pomorskiego, który wspólnie z wojewodą pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 r. do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcie wspiera Europejskie Centrum Solidarności.

Kto może otrzymać nominację?

Konkurs przeprowadzany jest w kategorii pomoc społeczna oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Nominację do Bursztynowego Mieczyka im, M. Płażyńskiego mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki kościelne i związki wyznaniowe. Mogą również zostać przyznane dodatkowe nagrody w takich kategoriach jak kultura czy społeczeństwo obywatelskie. Może być również przyznana nagroda obywatelska.

Kto i jak ocenia?

Nagroda Bursztynowego Mieczyka to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Wręczana jest przez międzysektorową i działającą w partnerstwie kapitułę, w składzie której zasiadają przedstawiciele: samorządu województwa pomorskiego, wojewody pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności i Fundacji RC. Co roku do oceny zgłaszanych wniosków zapraszany jest także laureat nagrody z roku poprzedniego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.