Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Znasz się na zarządzaniu kulturą? Masz ciekawe pomysły? Weź udział w konkursie na dyrektora biblioteki

Znasz się na zarządzaniu kulturą? Masz ciekawe pomysły? Weź udział w konkursie na dyrektora biblioteki

Regał z wieloma książkami w bibliotece

Poprzedni dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Braun przez 8 lat kierował gdańską placówką, a wraz z początkiem 2018 roku rozpoczął pracę w bibliotece w Łodzi. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora pełni Bożena Orczykowska.

 

Nowy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat. Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 czerwca 2018 roku.

 

Współczesna biblioteka to nie tylko książki

W ciągu ostatnich lat charakter bibliotek bardzo się zmienił. To już nie jest tylko punkt wypożyczeń i zwrotów książek. Jest to interdyscyplinarne i multimedialne centrum kultury i wiedzy, instytucja oferująca wiele wydarzeń nie tylko wypełniających wolny czas, ale także rozszerzających horyzonty i umożliwiających poznanie zmieniających się trendów w każdej dziedzinie życia współczesnego świata. Zasoby biblioteki to nie tylko książki, to również m.in. możliwość korzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej i łatwiejszy dostęp do informacji i nowych technologii. – Zatrudnienie na stanowisko dyrektora Pawła Brauna było dobrym impulsem do modernizacji całej sieci naszych bibliotek – mówi Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Braun połączył działania różnych jednostek, które zmieniły się bardzo pozytywnie. Teraz zapowiadamy konkurs na nowego dyrektora – dodaje Zawistowski.

 

Menedżer kultury czy dyrektor biblioteki?

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku poszukuje nowego szefa. Potrzebny jest menedżer kultury, niekoniecznie osoba, która wcześniej pracowała w bibliotece. Ważny jest staż pracy w instytucji kultury bądź zbliżonej, wykształcenie wyższe i doświadczenie na stanowisku kierowniczym. – Biblioteka w Gdańsku to teraz świetnie zorganizowana instytucja, w której udało się zgromadzić ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Nasze poszczególne zespoły i sekcje są zbudowane z ludzi, którzy świetnie wiedzą, co mają robić – podsumowuje były dyrektor Paweł Braun.

 

Czego oczekuje się od kandydata na dyrektora?

Wśród wymagań jest m.in. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub uczelniach kształcących na kierunkach humanistycznych lub w innych podmiotach związanych w działalności podstawowej z zarządzaniem kulturą. Oferty muszą wpłynąć do  22 czerwca 2018 roku do godziny15.45. Uwaga! Dotyczy to także ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego! Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2018 r.

 

Zobacz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora WiMBP 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.