Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zmiany na pomorskich drogach i kolei. Inwestycje za ponad 300 milionów złotych

Zmiany na pomorskich drogach i kolei. Inwestycje za ponad 300 milionów złotych

Beneficjenci projektów z marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim

Nowy Dwór Gdański ,Władysławowo i Jastarnia, Sopot Kamienny Potok, Gościcino, Tczew, Puck ze zintegrowanymi węzłami. Nowoczesny monitoring na kolei. Zostanie zmodernizowany budynek dworca podmiejskiego w Gdyni Głównej.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski 25 kwietnia 2017 r. podpisali 8 umów o dofinansowanie projektów węzłów integracyjnych. Powstaną w Nowym Dworze Gdańskim, Władysławowie, Jastarni, Sopocie Kamiennym Potoku, Gościcinie, Tczewie i Pucku. Zostanie również wybudowany zintegrowany system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250. Powstanie również węzeł integracyjny transportu publicznego przy przystanku PKM – Gdynia-Karwiny.

 

Zmiany dla podróżnych

Inwestycje obejmą drogi oraz kolej. W kilku miejscowościach zostaną wybudowane nowe skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi dla samochodów i rowerów oraz przystanki i zatoki autobusowe.

PKP SKM w Trójmieście zmodernizuje linię nr 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi. Zostaną wyremontowane przystanki. Powstanie system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską.

Pasażerowie będą mogli korzystać z różnych środków komunikacji. Zostawią rower czy auto, wsiądą do pociągu i pojadą dalej. Dzięki temu zaoszczędzą czas, podróż będzie bezpieczniejsza i wyprodukują mniej spalin. Zmniejszy się też liczba wypadków i spadnie poziom hałasu. Planuje się też przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych mających zachęcić do korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Koszt projektów

Wartość 8 zawartych umów wynosi prawie 303 mln zł, z czego ponad 146 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Największe dofinansowanie w wykości prawie 62 mln zł z RPO WP na lata 2014-2020 otrzyma PKP SKM w Trójmieście na budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku dworca w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250.

mapa projektów

Mapa projektów modernizacji węzłów integracyjnych i zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 dofinansowanych z RPO WP na lata 2014-2020

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Nowy Dwór Gdański

 

Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi

4 836 346,17

4 692 817,17

1 387 552,00

29,57

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 r. Powstanie zintegrowany węzeł transportowy wraz z infrastrukturą „parkuj i jedź” (bike&ride). Zostaną wybudowane drogi rowerowe z oznakowaniem i parking rowerowy. Zrealizowana zostanie kampania promująca transport zbiorowy i rowerowy. Szacuje się, że z węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim skorzysta rocznie ponad 363 tys. osób.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miasta Gdyni

 

 

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny

68 000 000,00

54 893 164,00

34 621 418,00

63,07

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2021 r. w dzielnicach: Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack i Mały Kack. Zostanie wybudowany wielopoziomowy parking w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny.

Rozbudowane i przebudowane będą ulice znajdujące się w pobliżu węzła integracyjnego. Zostaną zastosowane rozwiązania usprawniające funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła. Będą przebudowane skrzyżowania oraz kolidująca infrastruktura. Powstaną nowe trasy rowerowe i chodniki oraz niezbędna infrastruktura do obsługi pasażerów i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni. Dzięki temu skróci się czas przejazdu. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, spadnie poziom hałasu i zmniejszy się liczba wypadków. Planuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta prawie24 mln pasażerów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Władysławowo

 

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi

16 367 520,00

16 367 520,00

6 240 200,00

38,13

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 r. Polega na budowie dwóch węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi oraz dwóch obiektów typu „parkuj i jedź”. Ponadto obie gminy zrealizują wspólną kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy i niezmotoryzowany. Szacuje się, że  rocznie liczba pasażerów wyniesie 365 tys.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miasta Sopotu

 

Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi

22 997 227,39

22 997 227,39

14 506 225,99

63,08

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 r. Zostanie wybudowany węzeł integracyjny Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi. Planowana inwestycja  będzie integrować pasażerów transportu publicznego (autobusowego, trolejbusowego i kolejowego) z użytkownikami samochodów osobowych (prywatnych i taxi) oraz z rowerzystami i pieszymi. Ponadto planowana jest kampania informacyjno-edukacyjna promująca transport zbiorowy i niezmotoryzowany. Przebudowane zostanie bezpośrednie sąsiedztwo przystanku SKM. Zmieni się układ drogowy umożliwiający dojazd do węzła oraz przebudowane będą ścieżki rowerowe. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego korzystających z węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok. Planuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta ponad milion pasażerów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Wejherowo

Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi

 

2 281 800,00

2 281 800,00

761 577,00

33,38

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r. Zostanie wybudowany węzeł integracyjny w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi. Powstanie plac integracyjny z pętlą i zatokami autobusowymi, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Zostaną zbudowane chodniki i dojścia dla pieszych, a także oświetlenie

2) rozbudowę i budowę dróg dojazdowych do węzła, tj.:

•przebudowę ulicy Fabrycznej o dł. ok. 0,1 km

•przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją: oświetlenia drogowego, elektroenergetycznego, teletechnicznego.

Powstaną ogólnodostępna jezdnia z zaznaczonym kierunkiem ruchu rowerów w pasach ul. Drzewiarza, ul. Południowej i ul. Robakowskiej. Przeprowadzona zostanie również kampania informacyjno-edukacyjna. Szacuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta ponad 380 tys. pasażerów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miejska Tczew

 

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

 

 

40 745 728,07

 

26 966 587,43

22 921 599,00

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2020 r. Zostanie rozbudowany parking. Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe i drogi rowerowe na al. Zwycięstwa, Armii Krajowej, Wojska Polskiego,

ul. Gdańskiej. Dzięki modernizacji poprawi się dostępność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania węzła. Planowane trasy stworzą, wspólnie z istniejącymi już odcinkami, sieć dojazdu do węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiają płynniejszy i bezpieczniejszy przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca z osad podmiejskich. Zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna.

Planuje się, że z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta 4,3 mln pasażerów.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miasta Puck

Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

 

 

 

7 902 483,89

 

7 902 483,89

4 282 490,00

54,19

Projekt zostanie zrealizowany do października 2018 r. Zostanie wybudowany jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy oraz jeden obiekt typu „parkuj i jedź”. Po realizacji projektu liczba rocznie wyniesie ponad 310 tys.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
sp. z o.o.

 

 

 

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

 

139 750 924,53

 

113 500 137,83

61 923 429,35

54,56

Projekt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2023 r. Powstanie  Centrum monitoringu i informacji pasażerskiej. Będzie działał system monitoringu wizyjnego, urządzenia związane z ruchem pociągów, urządzenia sygnalizujące ewentualne alarmy przeciwpożarowe i włamaniowe. Dzięki temu w przypadku pożaru, włamania, napadu pasażerowie zostaną szybko poinformowani

Dodatkowo  zostanie zmodernizowany budynku dworca w Gdyni Głównej (wraz z peronem SKM). Remonty zostaną przeprowadzone na 8 przystankach SKM: Rumia Janowo, Gdynia Chylonia, Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdańsk Stoczni. Budowa i integracja systemów pozwoli m.in. na lepszą kontrolę nad bezpieczeństwem pasażerów, funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury linii 250 oraz dostarczy dokładną i aktualną informację pasażerom SKM. Modernizacja peronów będzie polegać na dostosowaniu infrastruktury dla niepełnosprawnych oraz na poprawie komfortu podróżowania transportem zbiorowym. Liczba pasażerów rocznie wyniesie prawie 37 mln.

 

Wartość wszystkich projektów wyniosła 302 882 030,05 zł, a dofinansowanie z RPO WP 146 644 491,34 zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.