Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XVII spotkanie PoFoS

XVII spotkanie PoFoS

W spotkaniu wzięli udział: Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, zaproszeni goście: dr hab. Tomasz Smiatacz Klinika Chorób Zakaźnych GUMed, Jacek Sękiewicz dyrektor  WOTU, Małgorzata Parol przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oddział w Słupsku, Michał Kubicki, przedstawiciel Wydziału Zdrowia PCZP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni  za profilaktykę i politykę zdrowotną.

Spotkanie otworzyła pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, która powitała zaproszonych gości .

Posiedzenie  poświęcone było realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie pomorskim.

Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Kowalewska z Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych Departamentu Zdrowia UMWP. Przedstawiła ramy prawne Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, jego główne zadania i cele, realizatorów oraz korelacje z Narodowym Programem Zdrowia 2016-2020. Zaznaczyła ważną rolę JST w tym Samorządu Województwa Pomorskiego w realizacji zadań Programu z określeniem przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Głównym zadaniem  SWP w ostatnich latach było i jest współfinansowanie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) w Słupsku działającego zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS .

Więcej informacji na temat wspomnianego powyżej PKD zaprezentowała następna prelegentka – Pani Małgorzata Parol, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oddział w Słupsku prowadzącego Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny. Opisała ona działalność Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz wszechstronną aktywność PKD, które oprócz testów na HIV, poradnictwa około testowego organizuje szereg akcji edukacyjnych w szkołach, na festynach i imprezach masowych. Dzięki działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych w całej Polsce, wspieranych finansowo przez Krajowe Centrum ds. AIDS co roku wykrywa się około 500 osób zakażonych HIV. Po zakończonej prezentacji dyskutowano nad wymaganiami stawianymi przez KC ds. AIDS wobec chętnych na doradców w PKD. Oprócz wiedzy na temat HIV i AIDS muszą oni wykazać się empatią i odpornością na stres. Egzamin jest trudny, jego zdawalność wynosi 60%-70%. Preferowane jest wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne.

Następny wykład przedstawiony przez dr hab. Tomasza Smiatacza z Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed dotyczył historii HIV i walki z chorobą, analizy przyczyn zachorowań oraz udziale Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w leczeniu chorych na AIDS. Prelegent podkreślił, że współcześnie główną przyczyną zakażeń są kontakty seksualne (homo i hetero), a nie jest to jak dawniej choroba narkomanów. Zwrócił uwagę na znaczny wzrost zakażeń na wschodzie Europy – w krajach byłego ZSRR. Działania Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy to leczenie antyretrowirusowe osób zakażonych HIV (profilaktyka III rzędowa). Leczenie to włącza się od razu po wykryciu zakażenia, nie czekając na objawy choroby – dzięki niemu ryzyko zarażeń spada prawie do zera. Kuracja jest kosztowna –  3200 zł na miesiąc ale korzyści polegające na zapobieganiu dalszym zakażeniom są niezaprzeczalne. Dr hab. Tomasz Smiatacz zaznaczył ogromną rolę wczesnego wykrywania zakażeń HIV. Omówił też temat konieczności testowania kobiet w ciąży – nie wszyscy lekarze ginekolodzy dają skierowania na badanie, kobiety też niechętnie takie badanie wykonują.

W dyskusji po wykładzie Jacek Sękiewicz, dyrektor WOTU potwierdził, że to nie narkotyki są teraz główną przyczyna zakażeń HIV. Zmienił się też rynek uzależnień od środków psychoaktywnych – obecnie dominują dopalacze i preparaty doustne, a nie jak kiedyś dożylne. Pani Katarzyna Weremko, z-ca dyrektora ROPS podzieliła się obawami, że zarobkowe migracje ze wschodu mogą stać się przyczyną wzrostu zakażeń HIV w Polsce. Pani Małgorzata Parol podkreśliła konieczność testowania kobiet ciężarnych w kierunku HIV, ale też ich ogromną niechęć do tych badań. Dr Wierzbicka zaapelowała do jst aby w swoich działaniach poświęcili uwagę na potrzebę edukacji w tym temacie ciężarnych kobiet.

Kolejny wykładowca – Michał Kubicki, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2011-2016 zaprezentował działania Zespołu. Zwrócił uwagę na  problem związany z edukacją na temat HIV/AIDS w szkołach polegający na złym dopasowaniu materiałów edukacyjnych do wieku uczniów. Dr Wierzbicka poruszyła temat potrzeby doszkalania nauczycieli i lekarzy ginekologów z tematyki HIV/AIDS. Pani Małgorzata Jarystow z miasta Słupska przedstawiła problem małego zainteresowania lekarzy POZ szkoleniem z HIV/AIDS jakie było realizowane w Słupsku w ubiegłym roku.  Poinformowała o pozostałych działaniach w Słupsku związanych z tematyką HIV/AIDS takich jak: szkolenie dla osób upośledzonych i ich opiekunów (seksualność, profilaktyka), konkurs wiedzy o HIV/AIDS realizowany we współpracy z SANEPID.

Zapraszamy na następne spotkanie PoFoS – 12.04.2017 r.

Do pobrania:

  1. Prezentacja p. M. Kowalewskiej
  2. Prezentacja p. M. Parol
  3. Prezentacja p. M. Kubickiego
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.