Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
XIV spotkanie PoFoS

XIV spotkanie PoFoS

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele JST WP z poziomu powiatów odpowiedzialni za profilaktykę i polityką zdrowotną, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Prezes Onkonet sp. z o. o. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, chirurg onkologiczny UCK GUMed.

Spotkanie otworzyła p. H. Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku WP.

Posiedzenie  poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z profilaktyką chorób nowotworowych i możliwością pozyskiwania środków na te cele.

Jako pierwszy wystąpił dr hab. n. med. Tomasza Jastrzębski z wykładem: „Lato bez czerniaka – akcja badania skóry na plażach województwa pomorskiego” informującym o przeprowadzonej latem akcji wykrywania czerniaka wśród plażowiczów i o potrzebie badań profilaktycznych. Dyskusja, która nastąpiła po wykładzie dotyczyła możliwości współfinansowania przez jednostki samorządu przyszłych akcji skierowanych na wykrywanie raka skóry oraz konieczności opiniowania ich przez AOTMiT. Uwaga ze strony jst: czy te akcje prozdrowotne będzie można finansować poza formą programu polityki zdrowotnej? Pani J. Wierzbicka odpowiedziała: Wydaje się, że tak gdyż w przypadku realizacji krajowych programów polityki zdrowotnej, które tworzyło MZ, można realizować zadania wpisujące się w ich cele. W tym przypadku akcja wpisuje się w Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2024 oraz w Narodowy Program Zdrowia 2016-2024

Kolejna prezentacja przygotowana przez Referat Strategii i Programów Zdrowotnych Departamentu Zdrowia UMWP podzielona na trzy części dotyczyła:

  1. Programy wczesnego wykrywania raka szyjki, raka piersi i raka jelita grubego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – Małgorzata Kowalewska
  2. Zgłaszalność i metody ją zwiększające w programach profilaktycznych – Jolanta Wierzbicka
  3. Rekomendacje dla realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej ze środków UE – Agnieszka Stecz

Po ww. wystąpieniach pojawiły się pytania i wątpliwości związane z planowanym konkursem na działania wzmacniające krajowe programy profilaktyczne dotyczące głównie:

  • wieku aktywności zawodowej, który nie pokrywa się z wiekiem dostępu do programów przesiewowych i tym samym zawęża grupę docelową w projekcie.
  • możliwości finansowania badań: mammografii, cytologii i kolonoskopii,
  • konieczności partnerstwa beneficjenta z POZ, które w rzeczywistości odgrywają poboczną rolę w badaniach przesiewowych ( badania wykonuje ambulatoryjna opieka zdrowotna)
  • premiowania w konkursie organizacji pozarządowych – najwięcej kontrowersji wzbudził brak punktowania dla jednostek, które mają jednocześnie i podmiot leczniczy i powołaną organizację pozarządową .

Dyskusja dotyczyła również metod zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne i likwidacji Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących.

Spotkanie zakończyło się  świątecznymi życzeniami.

Do pobrania:

  1. Prezentacja Pana dr hab. med. Tomasza Jastrzębskiego, profesora nadzwyczajnego
  2. Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Następne spotkanie PoFoS – 18 styczna 2017 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.