Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wolontariuszka z powołania i kreatywna animatorka. Co ważnego robią laureatki Pomorskiego dla Seniora z powiatu tczewskiego?

Wolontariuszka z powołania i kreatywna animatorka. Co ważnego robią laureatki Pomorskiego dla Seniora z powiatu tczewskiego?

Mirosława Przesławska

Wyróżnienie w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior otrzymała Mirosława Przesławska z miejscowości Ciepłe w gminie Gniew. Natomiast tytuł Przyjaciela Seniora zdobyła Mariola Plath z Gniewu. Uroczystość odbyła się na zamku w Gniewie podczas inauguracji roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku 16 września 2019 r.

 

Nagrody wręczyli wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Zabłocka oraz pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej Barbara Bałka.

 

Osoba o wielkim sercu

Mirosława Przesławska w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie angażuje się w organizacje m.in. występów artystycznych, konkursów i wyjazdów. Dzięki energii wyjątkowej seniorki życie podopiecznych DPS-u jest piękniejsze i radośniejsze. Korzystając z 30-letniego doświadczenia zawodowego, jako nauczycielka języka polskiego, pomaga jednemu z podopiecznych DPS-u. Dzięki temu przypomniał sobie i utrwalił wiedzę z języka ojczystego i innych przedmiotów, co wpłynęło na jego rozwój intelektualny. Pani Mirosława poświęca wiele czasu i uwagi osobom niepełnosprawnym. Jej działalność wykracza poza ramy wolontariatu opiekuńczego. Bez względu na złą pogodę czy odległość, zawsze chętnie i z uśmiechem pomaga innym, gdyż jak sama twierdzi „pomaganie jest piękne i przynosi spełnienie”. Ponadto, działalność Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki polega na pomaganiu rodzinom, w których są dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Jest dla nich „wolontariacką babcią”. Podczas gminnej gali wolontariatu, za swoje zaangażowanie, w 2016 r. została uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku.

 

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior

Do tej kategorii zakwalifikowano osoby urodzone nie później niż w 1959 r., z województwa pomorskiego i aktywne poza strukturami organizacji/instytucji. Kapituła konkursu wybrała 12 laureatów. Wyróżniono tych, którzy są zaangażowani na rzecz społeczności lokalnej i wykonują swoją misję w ramach wolontariatu. Laureatami zostali: Bogumiła Milewska (pow. chojnicki), Irena Laskowska (pow. człuchowski), Henryka Krzeszewska (Gdańsk), Janina Wesołowska (pow. gdański), Jerzy Jóźwiak (pow. malborski), Zofia Łopińska (pow. nowodworski), Zdzisław Machura (Słupsk), Teresa Kowalska (pow. słupski), Irena Głowacka (Sopot), Krystyna Potrac (pow. starogardzki), Mirosława Przesławska (pow. tczewski) oraz Irena Piastowska (pow. wejherowski).

 

Ma dar integrowania ludzi wokół ważnych spraw

Mariola Plath na co dzień prowadzi Świetlicę Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Jest niezwykle oddana swojej pracy, którą wykonuje z ogromnym zaangażowaniem. Dzięki niej DPS jest placówką otwartą, budującą więzi wewnętrzne i międzypokoleniowe. Z jej inicjatywy, co tydzień, odbywają się warsztaty artystyczne, w których uczestniczą pensjonariusze DPS oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku. W zajęcia te włączają się też dzieci i młodzież z gniewskich szkół. W ten sposób realizowana jest idea wychowywania do starości poprzez starość. Laureatka tytułu Przyjaciela Seniora jest też pomysłodawczynią DUET-u, czyli Depeesowsko-Uniwersyteckiej Grupy Teatralnej. Pisze scenariusze wykorzystując swoje utwory poetyckie. Co roku wystawianych jest kilka spektakli. Przedstawienia chętnie oglądają seniorzy m.in. z Morzeszczyna, Pelplina i Tczewa. Mariola Plath buduje wizerunek osoby starszej, często niepełnosprawnej, która przy właściwym wsparciu i ukierunkowaniu może być aktywna, twórcza i realizować swoje pasje. Dzięki jej zaangażowaniu osoby starsze odkrywają w sobie pasje artystyczne, muzyczne, aktorskie i taneczne. Ponadto, w gniewskim domu kultury, już od kilku lat, organizuje wystawy prac plastycznych, spotkania z twórczością pensjonariuszy DPS-u w Gniewie. Wraz z podopiecznymi brała również udział w projekcie Nikt nie jest samotną wyspą. Jej efektem była wystawa fotograficzna zaprezentowana w kościele oraz podczas festynu Mały wielki uśmiech. Wzmacnia poczucie własnej wartości u podopiecznych m.in. poprzez udział w konkursie Mądrości na medal, w którym seniorzy za zabrane i przesłane powiedzonka, cytaty i aforyzmy otrzymywali nagrody. Pani Mariola współpracuje z Fundacją Hospicyjną, realizując program Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. Dzięki niej przeszkolono kilku wolontariuszy, w tym słuchaczy  Uniwersytetu III Wieku, którzy pomagają pensjonariuszom DPS-u. Bierze też udział, w organizowanym przez Politechnikę Gdańską, projekcie Miasto bez barier.

 

Marolia Plath. Fot. źródło: Facebook/ ROPS

Mariola Plath z wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim, zastępcą dyrektora ROPS Agnieszką Zabłocką oraz Barbarą Bałką. Fot. źródło: Facebook/ ROPS

 

Przyjaciel Seniora

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano po raz pierwszy. Kandydatami mogły być: organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz mieszkańcy Pomorza. Kapituła wybrała 13 laureatów. Są wśród nich zarówno osoby, jak i stowarzyszenia. Wyróżniono tych, którzy w szczególny sposób są zaangażowani w działalność na rzecz osób starszych. Wykonują ją w ramach wolontariatu lub jako organizacja pozarządowa czy pracodawca oraz promują działania międzypokoleniowe. Tytuł Przyjaciela Seniora zdobyli: Agnieszka Stolc (pow. bytowski), Stowarzyszenie Szukam Drogi (pow. chojnicki), Grażyna Korduła (Gdańsk), Arkadiusz Kiemczyński (pow. gdański), Anna Mielnicka (Gdynia), Gabriela Gaffke (pow. pucki), Małgorzata Mogielnicka (Słupsk), Zofia Giersz (pow. słupski), Krzysztof Sperski (Sopot), Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia (pow. starogardzki), Jolanta Szewczun (pow. sztumski),  Mariola Plath (pow. tczewski) oraz Stowarzyszenie LESOK (pow. wejherowski).

Celem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego było wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Chodziło też o upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrodę otrzymali seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe lub pracodawcy przyczyniający się, poprzez swoją aktywność, do wspierania polityki senioralnej, podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Plebiscyt trwał od 5 kwietnia do 5 maja. Kandydatów mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego. Do konkursu zgłoszono 62 kandydatury w trzech kategoriach. Wśród nich: 20  ubiegało się o tytuł Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 21 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 59 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 19 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Przyznano tytuły w trzech kategoriach:  Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Senior. Wyróżniono tych, którzy cechują się dużym zaangażowaniem, są niezwykle kreatywni, a przede wszystkim poświęcają wolny czas dla innych. Laureaci w trzech kategoriach zostają uhonorowani podczas powiatowych uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.

Zobacz: Organizuje wycieczki i warsztaty pieczenia chleba. Zofia Łopińska ze Sztutowa Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką

Powiat kartuski wyróżniony za pomaganie seniorom. Organizuje wycieczki, występy artystyczne i teleopiekę

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.