Aktualności

Powiat kartuski wyróżniony za pomaganie seniorom. Organizuje wycieczki, występy artystyczne i teleopiekę

Wyróżnienie w kategorii Samorząd przyjazny Seniorom w imieniu powiatu kartuskiego z rąk wicemarszałka województwa Ryszarda Świlskiego odebrał starosta Bogdan Łapa
Wyróżnienie w kategorii Samorząd przyjazny Seniorom w imieniu powiatu kartuskiego z rąk wicemarszałka województwa Ryszarda Świlskiego odebrał starosta Bogdan Łapa. Fot. Marcin Mielewczyk

Wyróżnienie w kategorii Samorząd przyjazny Seniorom w imieniu powiatu kartuskiego odebrał starosta Bogdan Łapa. Nagrodę wręczyli wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski oraz pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys. Uroczystość odbyła się podczas Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego Chmielnie 6 września 2019 r.

 

Powiat kartuski wspiera seniorów poprzez wdrażanie projektów Rozwój usług społecznych na terenie powiatu kartuskiego oraz Nestor – standard wsparcia osób starszych w powiecie kartuskim, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020.

 

Co samorząd robi dla seniorów?

Powiat aktywnie angażuje się w wiele przedsięwzięć mających wypełnić osobom starszym czas wolny. Seniorzy m.in. chodzą do kina, teatru, na basen czy wyjeżdżają na wycieczki do np. Gdańska i Gdyni. Chętni uczestniczą w występach artystycznych np. z okazji 20-lecia Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie, wykonują kolędy w czasie Bożego Narodzenia czy tworzą rękodzieło artystyczne lub ludowe. Biorą też udział w wizytach studyjnych do placówek opiekujących się seniorami. Powiat organizuje spotkania z prawnikiem i psychologiem, prowadzi zajęcia z rozwoju osobistego czy dotyczące świadomego obywatelstwa.

 

Wsparcie w domu i przez telefon

Ponadto, osoby starsze w miejscu zamieszkania mogą też liczyć na 24-godzinny monitoring (teleopieka), mobilne usługi opiekuńcze (dotarcie do domu seniora) oraz mobilnego rehabilitanta lub psychologa. Realizacja projektów polega również na współpracy międzypokoleniowej i wolontariacie poprzez zaangażowanie najbliższego otoczenia w opiekę nad seniorem oraz udziale wolontariuszy w ramach klubów aktywności w Małkowie i Sianowie.

Dodatkowo, w powiecie działa Bank Usług Społecznych. Dzięki niemu seniorzy, dzwoniąc pod wskazany numer telefonu, uzyskują niezbędne informacje. Chodzi m.in. o to, gdzie zgłosić się w sprawie potrzebnej pomocy oraz jakiego rodzaju wsparcie jest świadczone przez powiat (teleopieka, usługi mobilne, klub seniora, kluby aktywność).

 

W konferencji Czy jest nam potrzebny Roczny Program Współpracy uczestniczyło ok. 100 osób. Fot. Marcin Mielewczyk

 

Które jeszcze samorządy pomagają osobom starszym?

Kapituła konkursu Pomorskie dla Seniora doceniła te samorządy, które wspierają osoby starsze w miejscu ich zamieszkania, popularyzują aktywność seniorów, a także promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat. Uhonorowano 11 powiatów: Bytów (pow. bytowski), Człuchów (pow. człuchowski), Pruszcz Gdański (pow. gdański), Gdynia, kartuski (pow. kartuski), PUP (pow. malborski), Potęgowo (pow. słupski), Sopot, Zblewo (pow. starogardzki), Dzierzgoń (pow. sztumski) oraz Rumia (pow. wejherowski ).

Celem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego było wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Chodziło też o upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrodę otrzymali seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe lub pracodawcy przyczyniający się, poprzez swoją aktywność, do wspierania polityki senioralnej, podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Plebiscyt trwał od 5 kwietnia do 5 maja. Kandydatów mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego. Do konkursu zgłoszono 62 kandydatury w trzech kategoriach. Wśród nich: 20  ubiegało się o tytuł Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 21 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 59 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 19 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Przyznano tytuły w trzech kategoriach:  Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Senior. Wyróżniono tych, którzy cechują się dużym zaangażowaniem, są niezwykle kreatywni, a przede wszystkim poświęcają wolny czas dla innych. Laureaci w trzech kategoriach zostają uhonorowani podczas powiatowych uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.

 

Zobacz: Organizuje wycieczki i warsztaty pieczenia chleba. Zofia Łopińska ze Sztutowa Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką

view szablon artykułu