Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Warsztaty SL2014 – edycja wiosenna

Warsztaty SL2014 – edycja wiosenna

  • Prezentacja wprowadzająca (Marta Bocianowska, RPK Interreg Południowy Bałtyk Pomorskie)
  • Aktualny Podręcznik Beneficjenta SL2014 (Wersja 2 z dn. 14/03/2017)
  • Szybki przewodnik po SL2014 (nowość!)
  • Lista kwalifikowalności wydatków (opracowanie pomocnicze! RPK EWT)

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.