Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
W Gdyni obradował Konwent Marszałków Województw RP. Przyjął m.in. stanowisko w sprawie polityki integracyjnej państwa

W Gdyni obradował Konwent Marszałków Województw RP. Przyjął m.in. stanowisko w sprawie polityki integracyjnej państwa

Konwent Marszałków Województw RP w Muzeum Emigracji w Gdyni

W piątek, 7 czerwca w Muzeum Emigracji w Gdyni włodarze regionów omawiali m.in. sprawy dotyczące wyzwań demograficznych i ekonomicznych, które stoją przed regionami. Wyżnym tematem były migracje, jako wyzwanie stojące przed pracodawcami oraz możliwości finansowania działań integracyjnych.

 

Podczas konwentu zostało przyjętych dziewięć z dwunastu przygotowanych stanowisk.

 

Najważniejsze tematy dla regionów

Konwent Marszałków Województw trwał ponad pięć godzin. W tym czasie włodarze wysłuchali prelekcji dotyczących wzywań ekonomicznych i demograficznych, jakie stoją przed polskimi regionami, wykładów o Gdańskim Modelu Integracji oraz o źródłach finansowania działań integracyjnych. Marszałkowie dyskutowali także o projekcie Karty Wojewódzkiej, która przygotowywana jest w ramach inicjatywy Zdecentralizowana Rzeczpospolita.

Wśród gości specjalnych spotkania w Gdyni byli m.in.: Antoine Savary i Justyna Głodowska-Werner z Komisji Europejskiej, Paulina Babis (MRPiPS), prof. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) i prof. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 

Dziewięć stanowisk przyjętych

Znaczna część konwentu poświęcona była stanowiskom włodarzy, które dotyczą różnorodnych spraw ważnych dla regionów, ale i w skali całego kraju. Marszałkowie uzgodnili wcześniej dwanaście stanowisk, ale podczas konwentu trzy z nich nie zostały przyjęte (wymagana jest jednomyślność w głosowaniu).

Jednym z ważniejszych stanowisk, które wzbudziło wiele dyskusji i jest poważnym wyzwaniem dla regionów, było stanowisko w sprawie polityki integracyjnej (imigracyjnej) państwa. W treści stanowiska, przyjętego w piątek 7 czerwca 2019 r. przez konwent Marszałków Województw RP, czytamy: „Istotnego wzmocnienia w obszarze systemowego wsparcia imigrantów wymagają kompetencje samorządu województwa, szczególnie w obszarach rynku pracy, pomocy społecznej oraz edukacji (w tym międzykulturowej, budującej świadomość społeczeństwa o cudzoziemcach). Nadanie regionom szerszych kompetencji w tych kwestiach stanowiłoby nie tylko wyjście naprzeciw wyzwaniom społeczno-gospodarczym, ale byłyby komplementarne z działaniami prowadzonymi przez polskie regiony w ramach Polityki Spójności UE”.

Zob. treść stanowiska w sprawie polityki integracyjnej (imigracyjnej) państwa

Marszałkowie przyjęli również m.in. stanowiska w sprawie finansowania audytów krajobrazowych, oznakowania turystycznych znaków drogowych oraz regionalnych tras rowerowych. Z powodu różnicy zdań nie zostały przyjęte trzy stanowiska: w sprawie instytucji ubezwłasnowolnienia, w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 

Zadania konwentu

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym. Zajmuje się analizą i opiniowaniem propozycji zmian prawnych. Dyskutuje również nad aktualnymi problemami samorządów. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji na szczeblu centralnym.

Co roku inne województwo przewodniczy pracom konwentu. W tym roku marszałkowie spotkali się po raz drugi w województwie pomorskim. Na koniec spotkania w Gdyni Mieczysław Struk przekazał przewodnictwo kolejnemu marszałkowi – Gustawowi Markowi Brzezinowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.