Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/41499bb0-0880-400f-b4bf-6334af5f7721.jpg Seniorze sprawdź, gdzie za darmo możesz się zaszczepić przeciwko pneumokokom? [LISTA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH]

Seniorze sprawdź, gdzie za darmo możesz się zaszczepić przeciwko pneumokokom? [LISTA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH]

Szczepienie

Samorząd województwa pomorskiego i powiaty, już po raz drugi, wspólnie realizują program szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z tzw. grupy ryzyka. Do końca 2019 r. z bezpłatnych szczepień skorzysta 2220 osób. Program kosztował ponad 730 tys. zł.

 

Realizatorem szczepień w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka są Szpitale Pomorskie, zaś zadanie finansowane jest przez 15 samorządów powiatowych z Pomorza. – Program jest elementem polityki senioralnej oraz zdrowotnej, realizowanej przez samorząd województwa pomorskiego. Skuteczne działania profilaktyczne powinny być prowadzone na jak najszerszą skalę, angażując wielu partnerów – mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. – Dlatego jako samorząd województwa pomorskiego zaprosiliśmy do współpracy samorządy powiatowe i wspólnie go finansujemy. Program jest współfinansowany przez pomorski samorząd i powiaty bądź miasta na prawach powiatu w wysokości po 50 procent kosztów szczepień. Łączny koszt zaszczepienia 2 220 osób w 2019 r. wyniesie 732 742 zł, w tym środki samorządu województwa pomorskiego 400 121 zł – dodaje Kapała-Sokalska.

 

Kto może się zaszczepić?

Mieszkańcy 65 plus z powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, tczewskiego, wejherowskiego, sztumskiego oraz miast: Gdynia, Słupsk i Sopot, którzy znajdują się w tzw. grupie ryzyka otrzymają bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Ze szczepień skorzystają pacjenci w wieku od 65 roku życia, leczeni z powodu chorób układu oddechowego, zameldowani na terenie poszczególnych powiatów województwa pomorskiego.

Szpitale Pomorskie, aby zrealizować to zadanie, podpisały w sierpniu 2019 r. umowy z podmiotami medycznymi, które na terenie poszczególnych powiatów będą wyszczepiać pacjentów. – Ponieważ w województwie pomorskim występuje wysoka zapadalność na chorobę pneumokokową wśród seniorów, szczepienia mają na celu przyczynienie się do spadku zachorowalności – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich. – Chcemy wyszczepić osoby w wieku powyżej 65. roku życia, będące w grupie ryzyka, tzn. chorujące m.in. na przewlekły nieżyt oskrzeli czy też dychawicą oskrzelową – dodaje Zieleniewski.

 

Szczepienie i edukacja 

Pacjent zgłaszający się na szczepienie będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania oraz zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację, na podstawie której będzie można udowodnić przynależność do grupy ryzyka. Zaświadczenie lekarskie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie, będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka.

W ramach realizacji programu będzie też edukacja pacjenta. Każda zaszczepiona osoba otrzyma materiały informacyjne. Aby z programu skorzystała, jak największa liczba uczestników, na terenie przychodni zostaną rozwieszone plakaty informujące o szczepieniach. Ponadto, będzie też kampania medialna w lokalnej prasie oraz rozgłośniach radiowych, a także profil na Facebooku, zachęcający do skorzystania ze szczepień.

 

Dlaczego to ważne szczepienia?

Jedyną i skuteczną metodę zapobiegania chorobom są szczepienia ochronne. Niestety od kilku lat na Pomorzu notuje się wysoką zapadalność na tę chorobę. W 2018 r. stwierdzono, że najgorsza sytuacja w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim.

W związku z tak wysoką liczbą zachorowań na pneumokoki samorząd województwa pomorskiego, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, podjął decyzję o utworzeniu Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka. Jest to pierwszy partnerski program polityki zdrowotnej realizowany na tak szeroką skalę wspólnie z powiatami z województwa pomorskiego. Uzyskał on ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2018 r. był wprowadzony pilotażowy program, w ramach którego udało się zaszczepić 2 102 osoby z 2 226 planowanych seniorów z 11 powiatów. Daje to wynik około 95 proc. realizacji zadania.

–  W naszym regionie zapadalność na 100 tys. osób była dwukrotnie większa niż średnia zapadalność w Polsce. Największą zapadalność w 2018 r. stwierdzono w Gdyni oraz powiatach bytowskim i kwidzyńskim. Od lat utrzymuje się też wysoki wskaźnik śmiertelności, zwłaszcza w grupie seniorów – mówi Aneta Bardoń-Błaszkowska, kierownik Oddziału Przeciwepidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego do 15 września 2019 r. zgłoszono 135 inwazyjnych zachorowań pneumokokowych (w analogicznym okresie 2018 r. – zgłoszono 97 zachorowań). Zapadalność dla województwa od 1 stycznia do 15 września 2019 r. wyniosła 5,8 na 100 tys. (średnia dla Polski w tym okresie 2,6 zachorowań na 100 tys.). Największą zapadalność w 2019 r. stwierdzono w powiatach słupskim (13,2), wejherowskim (9,9), kościerskim (8,3), gdańskim (8), starogardzkim (7,8).

 

Koszt programu 

Głównym realizatorem programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom są Szpitale Pomorskie, które podpisały umowę na kwotę 732 742 zł, w tym 400 121 zł przekazał samorząd województwa pomorskiego. Pozostałe środki przeznaczyły powiaty, w których seniorzy będą zaszczepieni.

Szpitale Pomorskie będą pełniły funkcję koordynatora w województwie. Jednak, aby zapewnić osobom 65 plus łatwy dostęp do gabinetów szczepień, na terenie każdego z powiatów współfinansujących program zlokalizowani będą lokalni realizatorzy.

Zobacz: Seniorzy 65 plus dostaną bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom. Kto na Pomorzu z nich skorzysta?

Lista przychodni i szpitali, w których można skorzystać ze szczepień [DO POBRANIA]

Pełna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić wraz z liczbą osób planowanych do wyszczepień w załączeniu oraz na stronie www.szpitalepomorskie.eu (zakładka aktualności)

 

Pneumokoki_plakat

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.