Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Seminarium 4 czerwca 2018 r. PZPWP 2030

Seminarium 4 czerwca 2018 r. PZPWP 2030

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych oraz instytucji regionalnych. Przybyłych gości powitał Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. W trakcie spotkania przedstawionych zostało pięć tematów:

  1. Dialog Terytorialny – instrument partnerskiej współpracy w kształtowaniu przestrzeni regionu – Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
  2. Weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu – stan prac i dalsze działania – Jarosław Czochański, Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
  3. Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu Studium pasma kartusko-kościerskiego – Anna Łoziak, Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
  4. Założenia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018 – Anna Golędzinowska, Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
  5. Aktywność fizyczna w planowaniu przestrzeni gmin województwa pomorskiego – dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechnika Gdańska.

Kolejne spotkanie z tego cyklu dotyczące Planowania uniwersalnego odbędzie się jesienią.

Poniżej zamieszczamy wystąpienia prezentowane na seminarium w kolejności wyżej wymienionej:

1. Dialog Terytorialny – instrument partnerskiej współpracy w kształtowaniu przestrzeni regionu

2. Weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu – stan prac i dalsze działania

3. Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu Studium pasma kartusko-kościerskiego

4. Założenia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018

5. Aktywność fizyczna w planowaniu przestrzeni gmin województwa pomorskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.