Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Praca szuka człowieka. Na Pomorzu nigdy jeszcze nie było tak wielu wolnych miejsc pracy

Praca szuka człowieka. Na Pomorzu nigdy jeszcze nie było tak wielu wolnych miejsc pracy

Marszałek Krzysztof Trawicki przedstawia na mównicy projekt uchwały

Bezrobocie od wielu miesięcy dynamicznie spada, coraz łatwiej jest znaleźć pracę, a pracodawcy walczą o znalezienie wykwalifikowanych pracowników. Sejmik Województwa 27 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy.

 

Pracodawcy muszą przygotować się na coraz większy niedobór pracowników. To wymusi na nich podnoszenie pensji, inwestowanie w szkolenia i ulepszenie warunków pracy po to, by zatrzymać pracownika w firmie.

 

Jesteśmy w krajowej czołówce

– W 2017 r. w województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, sytuacja społeczno-gospodarcza pozytywnie oddziałuje na rynek pracy. Liczba oferowanych wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców bije rekordy, a mieszkańcy regionu mają coraz mniejszy problem ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia – powiedział wicemarszałek Krzysztof Trawicki. – Województwo posiada stabilną pozycję w stosunku do innych polskich regionów – podkreślił.

To nie tylko puste słowa, ale konkretne dane. Województwo pomorskie znajduje się na 5. miejscu w kraju pod względem PKB. Możemy pochwalić się 4. miejscem pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców. Mamy też coraz mniej osób bezrobotnych – od 2012 r. ich liczba spadła o połowę, a poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w Polsce (jesteśmy na 4. miejscu, a wyprzedzają nas województwa: wielkopolskie, małopolskie i śląskie). Pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników, a miesięcznie w urzędach pracy pojawia się łącznie ok. 10 tys. nowych ofert pracy. Tegorocznym rekordem był sierpień, kiedy można było wybierać spośród aż 12,3 tys. wolnych miejsc pracy, zgłoszonych do urzędów.

 

Rynek pracownika, a nie pracodawcy

Rynek pracy na Pomorzu powoli zmienia się w rynek pracownika, co oznacza, że to pracodawcy mają problem z zatrudnieniem, a nie odwrotnie. Braki kadrowe mogą negatywnie wpłynąć na rozwój, a nawet utrzymanie działalności niektórych przedsiębiorstw, co w konsekwencji oznacza wyhamowanie rozwoju gospodarczego regionu.

– Rąk do pracy brakuje przede wszystkim w branży transportowej, logistycznej, budowalnej, gospodarce morskiej, turystyce i gastronomii oraz w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym i oczywiście branży IT – tłumaczył wicemarszałek Trawicki. – Dlatego ważna jest aktywizacja zawodowa mieszkańców, którzy do tej pory pozostawali bez zatrudnienia. To między innymi osoby przed 30 r.ż., kobiety oraz osoby długotrwale bezrobotne. Liczne programy aktywizujące powodują, że bezrobocie wśród tych osób dynamicznie spada – wyjaśnił. Jednym ze sposobów zniwelowania problemów kadrowych powinna być także racjonalna i długofalowa polityka migracyjna.

Z argumentami wicemarszałka Trawickiego nie zgodził się radny Jerzy Barzowski. – Czeka nas dużo pracy, a ja jestem daleki od optymizmu. Wskaźniki są pozytywne, jednak mam zastrzeżenia do polityki aktywizacji zawodowej – powiedział Jerzy Barzowski. – Są to setki milionów złotych na przestrzeni lat, które samorząd wydaje na nieefektywne programy. Ciągle wałkuje się te same tematy, te same szkolenia, realizowane na tych samych obszarach. Potrzebujemy nowego pomysłu na likwidację bezrobocia, nowego podejścia. Nie chodzi tylko o to, by szukać osób z zewnątrz, ale i nakłonić Pomorzan do pracy – zaznaczył Barzowski.

Marszałek Mieczysław Struk podczas dyskusji zaznaczył, że w naszym województwie jest duża ilość różnorodnych programów, które mają zachęcać osoby bierne zawodowo do podjęcia pracy. – W wyniku prowadzonych negocjacji z Komisją Europejską zwracaliśmy uwagę, że trzeba wprowadzić bardziej elastyczne formy aktywizacji zawodowej. Dlatego założyliśmy w Regionalnym Programie Operacyjnym cały szereg nowych rozwiązań, które ułatwiają aktywność zawodową Pomorzan – powiedział Struk. – Dostosowujemy je do charakteru regionów i konkretnych obszarów. To nie jest łatwy proces zmiany mentalności pracowników w Polsce, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe z procesie kształcenia, a nagle mają zmienić profesję i dostosować się do rynku pracy. Jednak przeznaczamy na to środki i zachęcamy, by poprzez korzystanie z profesjonalnej pomocy mogli podnosić kolejne wyzwania zawodowe – podkreślił marszałek.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, a od głosowania wstrzymał się jedynie radny Jerzy Barzowski.

Szczegółową analizę rynku pracy w województwie pomorskim przedstawiliśmy tu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.