Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie gminy będą bardziej ekologiczne. Powstaną nowe linie segregacji odpadów i punkty recyklingu

Pomorskie gminy będą bardziej ekologiczne. Powstaną nowe linie segregacji odpadów i punkty recyklingu

Podpisanie umów o dofinansowanie budowy i modernizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Ponad 35 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczone będzie na modernizację istniejących oraz budowę nowych punktów gospodarowania odpadami. Będą również działania edukacyjne dla mieszkańców.

 

Umowy na dofinansowanie projektów związanych z gospodarką odpadami z samorządowcami 24 lipca 2018 r. podpisali Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Paweł Orłowski, członek zarządu województwa. Projekty zostaną zrealizowane w 15 miejscowościach.

 

Czym są PSZOKI i RIPOKI?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, w których każdy mieszkaniec może bezpłatnie przekazać problemowe odpady. – Są to między innymi odpady wielkogabarytowe czy budowlane oraz zużyty sprzęt elektroniczny i odpady niebezpieczne, takie jak farby czy baterie – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – W punktach przyjmowane są również surowce wtórne: papier, szkło i tworzywa sztuczne – dodaje marszałek.

Z kolei Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych zajmują się nie tylko segregacją odpadów, ale również ich recyklingiem i przetwarzaniem. Produkowane są w nich np. materiały budowlane lub alternatywne paliwo technologiczne. – Zdaję sobie sprawę, że takie projekty nie są łatwe – mówi Mieczysław Struk. – Czasem ciężko jest przekonać mieszkańców do segregacji śmieci i ochrony środowiska – zaznacza Struk. Dlatego też w ramach punktów będą prowadzone liczne akcje edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców.

 

Gminy segregują

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w całym regionie powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane PSZOKI. Całkowicie nowy punkt zostanie wybudowany np. w gm. Kaliska. Powstanie utwardzony plac oraz hala magazynowa. Zainstalowana zostanie waga samochodowa oraz tablice informacyjne o przyjmowanych odpadach komunalnych. Z kolei w dwóch punktach w gminie Szemud wybudowane zostaną dodatkowe zadaszone place, a wśród mieszkańców będzie przeprowadzona kampania edukacyjna. Kartuski PSZOK zyska punkt zbiórki odpadów elektronicznych

 

Segregacja i przetwarzanie

Większe i bardziej kosztowne inwestycje przewidziano w RIPOK Czarnówko, Bierkowo oraz Stary Las. W Czarnówku wybudowane zostaną trzy bioreaktory z pełnym wyposażeniem do oczyszczania powietrza oraz utwardzonym placem kompostowania i podziemnym zbiornikiem na odcieki. W Bierkowie powstanie linia do sortowania odpadów. Natomiast w Starym Lesie zamontowane będzie urządzenie do odzysku metali niezależnych z odpadów oraz boksy magazynowe i samowyładowcze kontenery.

 

Gdzie będą realizowane inwestycje?

Projekt obejmuje całe województwo pomorskie. Inwestycje będą realizowane w: Kaliskach, Podkomorzycach (gm. Czarna Dąbrówka), Skórczu, Szemudzie, Kielnie (gm. Szemud), Miniętach (gm. Dzierzgoń), Nadziejewie (gm. Czarne), Kartuzach, Pelplinie, Dębnicy Kaszubskiej, Brusach, Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska), Żarnowcu (gm. Krokowa), Bierkowie (gm. Słupsk), Gliwie Małej (gm. Kwidzyn) oraz w Starym Lesie (gm. Starogard Gdański). W lipcu 2018 r. podpisane zostały również umowy z samorządami Bytowa i Potęgowa.

 

Finanse, czyli to, co najważniejsze

Na wszystkie inwestycje przeznaczonych jest ponad 63 mln zł. Ponad połowa, czyli 35 mln zł unijnego dofinansowania pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Najdroższa inwestycja to rozbudowa RIPOK w Gliwie. Będzie kosztować około 22 mln zł. Prawie 15,5 mln zł otrzyma PGK w Słupsku. Mniejsze, ale również milionowe kwoty otrzymają np. gm. Kaliska (1,9 mln zł), gm. Brusy (2,4 mln zł.) czy gm. Dębnica Kaszubska (1,5 mln zł). Najmniejszą kwota, tj. 290 tyś zł. na rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów, otrzyma gm. Szemud. Najszybciej, bo już w grudniu 2019 r. prace zakończą się w Szemudzie, Miniętach (gm. Dzierzgoń). Pozostałe inwestycje powinny zostać ukończone do jesieni 2020 r. – Szacujemy , że selektywnym systemem zbiórki odpadów komunalnych zostanie objętych prawie 123 tys. Pomorzan. Dzięki temu nasze województwo będzie jeszcze czystsze – podkreślił Mieczysław Struk.

 

Fot. Aleksander Olszak/UMWP

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.