Aktualności

Miliony złotych na recykling w Potęgowie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu będą produkować alternatywne paliwo

Fot. Michał Szczupaczyński/UMWP
Fot. Michał Szczupaczyński/UMWP

W Chlewnicy rozbudowane zostaną instalacje odzysku śmieci oraz linia segregacji. Powstanie też nowa kompostownia i instalacja do produkcji paliwa z odpadów. Będą też wirtualne spacery drogą odpadów komunalnych.

 

Umowę na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w gminie Potęgowo 19 lipca 2018 r. podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Adam Julke, prezes Zarządu Spółki ELWOZ.

 

Nowe instalacje

W Chlewnicy zmodernizowanych zostanie pięć instalacji. Powstaną również trzy nowe. Przebudowana będzie linia sortowania odpadów, która będzie działać szybciej. Modernizacji ulegnie instalacja do kompostowania śmieci. Największą zmianą będzie montaż instalacji produkcji alternatywnego paliwa RDF. Paliwo będzie brykietowane i magazynowane na terenie zakładu. Wybudowana zostanie również instalacja do produkcji nawozów mineralno-organicznych.

 

Eko-edukacja

W ramach projektu realizowane będą nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też działania edukacyjne. Dla mieszkańców prowadzone będą warsztaty oraz wizyty w zakładzie, na których będzie można dowiedzieć się jak segregować śmieci i co się z nimi dalej dzieje. Powstanie też specjalny program do wirtualnych spacerów. Dzięki niemu będzie można poznać drogę, jaką przebywają różne typy odpadów.

 

Inwestycja w liczbach

Inwestycja w Chlewnicy kosztować będzie ponad 36 mln zł. Z tego około 16 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 50 proc. Prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2021 r. Po uruchomieniu nowych instalacji w zakładzie będzie można przerabiać 258 tys. ton odpadów rocznie.

view szablon artykułu

Aktualności